Rådgivningsgruppen

Nr. 98 – Referat fra 10. november 1998

Referat fra 10. november 1998
Tilstede: Per Gulbrandsen, , Marianne Aasen, John Harald Wangen,
Renne Hubertus, Anne Balstad og Tove Kjevik. ( Per,
Renne, Lars Ole, og Marianne
var på møte på Haug skole fra 14.30.)
Meldt forfall: Harald Kjeldsberg
Møteleder: Per Gulbrandsen (Anne Balstad som sted-fortreder)
Referent: Anja Bjorøy
Sted: Løkkeåsveien 2.
Tidspunkt: Kl. 14.00 til kl. 17.00
Besøk: Anja Bjorøy – vernepleier-student
Vedlegg: 1. Organisasjons-kart
2. Handlings-program s.38
3. Avis-utklipp om jubileum-festen
4. Brev fra Kirsten Hognestad Haugen
Faste punkter:
 Godkjenning av referat nummer 97.
Referatet ble godkjent.
 Referat fra andres møter
Referat fra Rådgivnings-gruppen i Asker (RGA).
RGA ber om tilbake-melding på sine referater.
Side – 2
Referat fra informasjons-møte 3. november 1998.
Tove og Marianne representerte gruppen på møtet.
Anja var med som tolk.
På møtet informerte kommunen om hva de forskjellige
avdelingene i kommunen har ansvar for.
Se oversikt over Bærum kommunes administrasjon (vedlegg 1/98).
Økonomi-utvalgets forslag til
Handlings-program for perioden 1999 – 2002:
Vi så på programmets side 38
som gjelder området funksjons-hemmede og leve-kår.
(se vedleggg 2/98)
Kultur-tilbud
Mindre penger til tilrette-legging og informasjon
om kommunens kulturtilbud
Vernede bedrifter
Aurora verksted og Convis får mindre penger av kommunen til drift
og må tjene mer penger på produksjon.
Emma kafe
Kommunen vil slutte å gi penger til Emma Kafe.
Hvis det fortsatt skal drives kafe i lokalet må private overta
Gruppa ble enige om å ta opp Emma kafe som egen sak (se 08/97).
Anja referte fra kommune-styremøte onsdag 27. oktober 1998.
De tok opp bygging av boliger for
utviklings-hemmede barn i kommunen.
(se kommune-styre sak 79/98)
Det ble vedtatt å lage et for-prosjekt som skal se på
hvor boligen kan ligge,
hvor mye det vil koste,
hvor mange barn som skal bo der og
andre viktige spørsmål.
Side – 3
Avis-utklipp
Jubileums-fest 5 år
Tove og John Harald hadde med avis-utklipp fra Budstikka.
Det var mange skrive-feil i teksten.
Det var feil i overskriften fordi det skulle stått
fem-års jubileum for RGB
og ni-års jubileum for RGA. (se vedlegg 3/98)
Anne hadde med avis-utklipp over
kino -programmet i Sandvika
Filmen «Idiotene» nå er satt opp i Sandvika kino.
Beskjeder og informasjon
Åpen dag på Emma Hjorth 12. november 1998.
Lars Ole, Anne og Harald er invitert fra kl. 11.30 til 13.00.
Alle andre er velkomne til å delta fra kl. 13.00.
Marianne og Tove har tenkt å delta på åpen dag.
Forandring av møte-dato
Det blir ikke møte 8. desember 1998
men 1. desember og 15. desember 1998.
Marianne foreslo at gruppa skulle tenke på
om vi skal gjøre noe spesielt 15. desember
siden det er den siste møte-dagen før jul.
Marianne foreslår også å invitere Geir Aasgaard
til jule-avslutning.
Forslaget ble godtatt.
 Brev til gruppen
Brev fra Kirsten Hognestad Haugen.
Hun takker for referatene hun får tilsendt.
Hun vil gjerne ta med seg Gunhild Homlung
som har ansvaret for fritids-kontaktene
på besøk på et av møtene.
Lars Ole skriver brev tilbake
og inviterer dem til et av de første møtene på ny-året.
Side – 4
 Kontakt med samarbeids-partnere
Lars Ole har snakket med Knut Erik Tveit og
han kommer på møtet 1.desember 1998 og
vil fortelle om et Sirkus-prosjekt til våren 1999.
På møtet kommer også
informasjons-ansvarlig i kultur-avdelingen.
Vi skal snakke med henne om informasjon i forbindelse med
kultur-feiringen neste år.
Internett
ISDN-modem er bestilt.
Opp-kobling til Internett utsatt til neste møte.
  Ansvars-områder
Emma Hjorth – Harald
Utsatt.
Høytlesning – Marianne
Marianne har skrevet brev til Bedrifts-sjefen i Sandvika kino og
Kultur-sjefen i kommunen.
De er invitert til møte fredag 13. november 1998
kl. 13.00 i Sandvika kino.
Marianne kommer nærmere tilbake til dette på neste møte.
«KLUBBEN» – Renne
Intet spesielt.
Kultur-opplevelser – Anne
Anne og Anja møtes 11. november og
planlegger videre jobbing om kultur-opplevelser.
Side – 5
Vernede arbeids-plasser – Per
Utsatt.
Bibliotek og gruppe-boliger – Tove
Utsatt.
SAKER
02/98 SAMARBEID OM KULTUR-OPPLEVELSER
Anne og Anja jobber med saken.
Vedtak: Anne informerer om hvordan det går med saken på neste møte.
03/98 VERDENS-KONGRESS I NEDERLAND
Det ble gjennomført et presentasjons-kurs
lørdag 7. november 1998.
Vedtak: Referat v/Per og Anne på neste møte.
05/98 VERNE-PLEIER-STUDENT I PRAKSIS
Anja har vært på besøk på
alle medlemmenes arbeids-plasser
unntagen John Haralds.
Hun syntes det var hyggelig og interessant
å se hvordan arbeids-plassene var og
hvilke arbeids-oppgaver medlemmene har.
Side – 6
Anja var spesielt opptatt av
hvordan arbeids-oppgavene ble tildelt,
hun var også opptatt av
om det var noen tillits-mann/ tillits-kvinne.
Hun lurte også på
om det ble brukt spesielle hjelpe-midler
på arbeids-plassene.
Hun syntes det virket som de fleste arbeids-plassene
har et godt arbeids-miljø.
Vedtak: Ingen vedtak.
06/98 TEMA-KVELD
Følgende datoer er satt opp for felles-møte neste år:
Lørdag 27. februar 1999.
Lørdag 24. april 1999.
Lørdag 25. september 1999.
Lørdag 27. november 1999.
Tema-kveldene lages i samarbeid
med Løkkeåsveien 2 -“KLUBBEN”.
Temaene er saker som utviklings-hemmede er opptatt av.
Det er også satt opp to seminar-helger,
27. og 28. mars 1999 og
30. og 31. oktober 1999.
Vedtak: Vi følger opp de foreslåtte datoene for neste år.
08/98 KOMMUNENS HANDLINGS-PLAN
FOR PERIODEN 1999-2001
Gruppa gikk igjennom endel av de punktene
som angår psykisk utviklings-hemmede
(se Referat fra andres møter)
Det punktet som gruppa var mest opptatt av
er hva som skjer med Emma kafe.
Gruppa har bestemt seg for å jobbe videre med saken.
Side – 7
Vedtak: Fortsetter på neste møte.