Rådgivningsgruppen

Nr. 97 – Referat fra 27. oktober 1998

Referat fra 27. oktober 1998
Tilstede: Per Gulbrandsen, Marianne Aasen, John Harald Wangen,
Renne Hubertus, Anne Balstad og Tove Kjevik.
Meldt forfall: Harald Kjeldsberg
Møteleder: Tove Kjevik
Referent: Lars Ole Bolneset/Anja Bjorøy
Sted: Løkkeåsveien 2.
Tidspunkt: Kl. 14.00 til kl. 17.00
Besøk: Anja Bjorøy – vernepleier-student
Vedlegg: 1. Referat fra arbeids-gruppa for bistro.
2. Invitasjon til åpning av Emma Hjorth museum
3. 100 års feiring på Emma Hjorth
4. Informasjons-møte i kommunen
5. Sommerjobb for utviklingshemmede i Bodø
Faste punkter:
 Godkjenning av referat nummer 96.
Referatet ble godkjent.
 Referat fra andres møter
Referat fra møtet 29. september i arbeids-gruppen på REGA.
Referatet handlet om Bistro 3. november 1998.
De ønsker hjelp på vise-kafe og jule-bord 14. desember 1998.
Se vedlagte referat (vedlegg 1/97 )
Referat fra REGA.
Side – 2
Referat fra møte i Rådgivnings-gruppen i Asker 8.10.98
Referatet handlet blandt annet om FN-dagen, jubileumsfesten og
Hennings forelesning på Haug skole.

Avis-utklipp
Ingen avis-utklipp.
Beskjeder og informasjon
Marianne har ringt NFU og purret på medlems-bladet.
De lovte at bladet skulle komme til dagens møte,
det har det gjort.
Jon Harald påtar seg å ordne saken.
Han tar også med noen tidligere utgaver av bladet.
Henning fra RGA skal forelese om gruppens arbeid
på Haug skole 10. november 1998.
Marianne, Renne og Per har lyst å høre foredraget.
Lars Ole undersøker om det er greit at vi kommer.
Lars Ole eller Anja blir med til Haug.
 Brev til gruppen
Invitasjon til å delta i åpning av Emma Hjorth museum
og åpning av dokumentasjons-senter 12. november 1998.
(se vedlegg 2/97)
Det er bare 2 personer som kan delta.
Gruppen ble enige om at Harald skal være med
fordi han har Emma Hjorth som ansvars-område.
Anne ble valgt ved lodd-trekning,
Tove er vara nr.1
Per er vara nr.2 og Marianne er vara nr.3.
Fra klokka 13.00 er det 100 års feiring på Emma Hjorth
da er alle velkomne til å delta (se vedlegg 3/97).
Invitasjon fra kommunen
Side – 3
til informasjons-møte 3. november 1998.
Møtet handler om hvilke tilbud kommunen har
til funksjons-hemmede og hva de planlegger fremover.
Anja, Tove og Marianne drar, Renne skal tenke på det.
(se vedlegg 3/97)
Anja skal på kommune-styremøte 28. oktober
for å høre om forslag til bygging
av ny barne-bolig for psykisk funksjonshemmede.
 Kontakt med samarbeids-partnere
Tove fortalte at Ellen Kirkaas
ønsker å komme på neste felles-møte i RGB
Vi fikkk en faks fra Connie Iversen i Bærums-gruppa av NFU
om kommunens informasjons-møte (se punktet brev til gruppa).
Internett
Vi regner med å være på internett innen neste møte.
  Ansvars-områder
Emma Hjorth – Harald
Utsettes.
Høytlesning – Marianne
Mariannne og Anja skal møtes 2. november
for å gjennomgå høytlesnings-saken.
«KLUBBEN» – Renne
Intet spesielt.
Kultur-opplevelser – Anne
Anne og Anja møtes 28. oktober og
planlegger videre jobbing om kultur-opplevelser.
Side – 4
Anne er medlem i programkomiteen i Løkkeåsveien 2.
Vernede arbeids-plasser – Per
Per har tatt med nummer 5/98 av «Samfunn for alle».
Nummeret inneholder en artikkel
om sommer-jobb for utviklingshemmede i Bodø.
(se vedlegg 5/97)
Bibliotek og gruppe-boliger – Tove
Byggingen av Levrestien 12 går som planlagt.
Tove tar opp med lese-gruppen 14. november
om de vet hva lettlest er.
På møtet i RGB 24. november
legger hun frem for gruppa hva de snakket om.
SAKER
02/98 SAMARBEID OM KULTUR-OPPLEVELSER
Vedtak: Anne og Anja skal jobbe med saken 2. november.
03/98 VERDENS-KONGRESS I NEDERLAND
Forslag om å delta i kurs som handler om hvordan
man presenterer saker.
Ragnhild holder kurset.
Vedtak: Per, Anne og Renne ønsker å delta.
Forslag til dag og tid, 7. november 13.00-18.00.
05/98 VERNE-PLEIER-STUDENT I PRAKSIS
Anja ønsker å komme til medlemmenes arbeids-plasser
og eventuelt hjem for å bli kjent med medlemmene i gruppen.
Anja er også intressert i å hjelpe oss
med å følge opp enkelt-saker.
Side – 5
Vedtak: Anja referer fra besøk av arbeids-plassene på neste møte.
07/98 JUBILEUMS-FEST
Renne syntes festen var fin.
Han fikk gnage-sår av de nye skoene.
Marianne har hørt fra de hun inviterte
at de syntes det var en fin fest.
Vedtak: Saken avsluttes.
EVENTUELT
Johan-Haralds E-post adresse er: jon-hw@online.no