Rådgivningsgruppen

Nr. 96 – Referat fra 13. oktober 1998

Referat fra 13. oktober 1998
Tilstede: Per Gulbrandsen, Harald Kjeldsberg, Marianne Aasen
Renne Hubertus, Anne Balstad og Tove Kjevik.
Meldt forfall: Ingen
Møteleder:Anne Balstad
Referent: Lars Ole Bolneset
Sted: Løkkeåsveien 2.
Tidspunkt:Kl. 14.00 til kl. 17.00
Besøk: Anja Bjorøy – vernepleier-student
Vedlegg:
Faste punkter:
 Godkjenning av referat nummer 95.
Referatet ble godkjent.
 Referat fra andres møter
Det har vært møte i Bistro-komiteen på Emma Hjorth.
Det blir Bistro med Vise-kafe 3. november 1998.
Referat fra Bistro-møte kommer senere.
Side – 2
Avis-utklipp
Marianne ringer og spør hvorfor vi ikke lenger mottar
medlems-bladet til NFU – «Samfunn for alle».
Beskjeder og informasjon
Filmen «Idiotene» går ikke i Sandvika,
men på Felix på Aker Brygge i Oslo.
Anne og Anja blir med for å se filmen
på søndag 18. oktober 1998.
Marianne, Tove og Harald blir kanskje med.
Lars Ole ringer og avtaler nærmere.
Tove hadde med tegninger av fra Levrestien 12,
hvor hun skal flytte inn før neste sommer.
Tove har kjøpt te-poser.
Gjennom -gått og rettet opp adresse-listene.
 Brev til gruppen
Ingen brev til gruppen.
 Kontakt med samarbeids-partnere
Tove skal på bok-treff lørdag 24. oktober 1998.
☺ Annen informasjon
Forslag om at dette punktet kuttes ut
og erstattes med  Internett.
Alle var enige om at dette var en god ide.
Side – 3
  Ansvars-områder
Vi snakket kort om ansvars-områdene.
SAKER
02/98 SAMARBEID OM KULTUR-OPPLEVELSER
Vedtak: utsatt til neste møte.
03/98 VERDENS-KONGRESS I NEDERLAND
Vedtak: utsatt til neste møte.
05/98 VERNE-PLEIER-STUDENT I PRAKSIS
Anja ønsker å besøke medlemmenes arbeids-plasser og
eventuelt hjem for å bli kjent med medlemmene i gruppen.
Anja er også intressert i å hjelpe oss med
å følge opp enkelte saker.
Vedtak: Anja besøker arbeidsplassene til alle medlemmene i neste uke.
06/98 FELLES-MØTER
Det gikk meget fint på temakvelden lørdag 26 september.
Vedtak: utsatt til neste møte.
07/98 JUBILEUMS-FEST
Lørdag 24. oktober er det forslag
fra rådgivnings-gruppen i Asker
om å feire våre 5 og 9 års jubileum.
Side – 4
Vedtak: Vi stiller opp og gleder oss til festen.
Det blir altså fest lørdag 24. oktober 1998.
I Løkkeåsveien 2 kl. 18.00 til 21.00
EVENTUELT
Lars Ole sjekker om filmen: «Idiotene» kommer til å gå på Sandvika Kino senere.