Rådgivningsgruppen

Nr. 93 – Referat fra 23. juni 1998

Referat fra 23. juni 1998
Tilstede: Per Gulbrandsen, Harald Kjeldsberg,
Renne Hubertus, Anne Balstad og Tove Kjevik.
Meldt forfall: Marianne Aasen (ikke gitt beskjed)
Møteleder: Harald Kjeldsberg
Referent: Lars Ole Bolneset
Sted: Løkkeåsveien 2.
Tidspunkt: Kl. 14.00 til kl. 15.30
Faste punkter:
 Godkjenning av referat nummer 92.
Referatet ble godkjent.
 Referat fra andres møter
Ingen referat.
Avis-utklipp
Ingen avis-utklipp.
Beskjeder og informasjon
Tove har blitt medlem i Bærum epilepsi-forening.
Side – 2
Tove har fått ledsager-bevis (se vedlegg 1/93)
fra Bærum kommune.
Ledsager-beviset gir eieren av kortet,
mulighet for å ta med ledsager gratis
inn på steder som godtar ledsager-ordningen.
 Brev til gruppen
Brev fra epilepsi-forbundet om tur til Vemork.
 Kontakt med samarbeids-partnere
«KLUBBEN»
Fredag 19. juni 1998 var 10 danske utviklingshemmede
fra «Prosjekt-værkstedet» på besøk i Løkkeåsveien 2 / «KLUBBEN»
Medlemmer i «KLUBBEN» og to fra RGB
var vert-skap.

«Prosjektværkstedet» er et dagtilbud
for voksne utviklingshemmede.
De utviklingshemmede går på et 2-årig kurs,
hvor de prøver ut mange spennende aktiviteter.
En av disse aktivitetene er teater og
de viste en forstilling i danse-salen.
Anne fortalte gruppen litt om RGB`s arbeid.
Tove hjalp til med å dele ut en liten oppmersksomhet
som takk for teater-forestillingen.
Vi fikk en brosjyre som forteller om «Prosjekt-værkstedet».
Harald låner denne til over sommeren.
Prosjekt-modellen er vedlagt (se vedlegg 2/93).
Sone-ledere
I dag har Renne, Lars Ole og Geir Aasgaard
vært på møte med sone-lederne i Bærum kommune.
Det var 13 sone-ledere tilstede.
Renne og Lars Ole presenterte gruppens arbeid.
Side – 3
Sone-lederne var veldig intressert i det vi hadde å fortelle.
Vi snakket også om å få flere tilrette-leggere til gruppen og
hvordan informasjon om aktuelle saker
kan gis til andre utviklingshemmede i kommunen.
Til møtet laget vi et eget presentasjons-hefte
om gruppen arbeid.
Dette heftet kan man få ved å henvende seg til RGB.
☺ Annen informasjon
Bok-treffet lørdag 13. juni ble utsatt på grunn av AF-streiken,
men det blir kanskje treff lørdag 27. juni 1998.
  Ansvarsområder
Emma Hjorth – Harald
Intet spesielt.
Høytlesning – Marianne
Utsettes.
«KLUBBEN» – Renne
Intet spesielt.
Kultur-opplevelser – Anne
Se egen sak (02/98).
Vernede arbeids-plasser – Per
Intet spesielt.
Bibliotek og gruppe-boliger – Tove
Intet spesielt.
Side – 4
SAKER
02/98 SAMARBEID OM KULTUR-OPPLEVELSER
Lunsj-Teater ved kulturavdelingen
Torsdag 4. juni 1998 besøkte Renne, Anne, Tove og Lars Ole
kultur-avdelingens Lunsj-Teater.
Vi var invitert av Knut Erik Tveit.
Vår oppgave var å se om det var arbeids-oppgaver
som utviklingshemmede kan utføre
i forbindelse med gjennomføring av et Lunsj-Teater.
Dette er noen av våre tanker og ideer:
Bærum arbeids-senter kunne lage maten.
Vi er ikke sikre på om det er noen vernede arbeidsplasser
som jobber med servering.
«Vaktmester» oppgaver på «KLUBBEN»
– billett-salg,
– rigge scene,
– hjelpe til å servere.
Vedtak: Vi må jobbe videre med disse spørsmålene om Lunsj-Teateret.
Samarbeid om kultur-opplevelser utsettes til høsten.
03/98 VERDENS-KONGRESS I NEDERLAND
Vi vet ennå ikke noe om vi får støtte fra kommunen.
Vedtak: Avventer svar fra Bærum kommune.