Rådgivningsgruppen

Nr. 91 – Referat fra 26. mai 1998

Referat fra 26. mai 1998
Tilstede: Marianne Aasen, Anne Balstad og Tove Kjevik.
Meldt forfall: Harald Kjeldsberg, Renne Hubertus og Per Gulbrandsen
Møteleder: Tove Kjevik
Referent: Lars Ole Bolneset
Sted: Løkkeåsveien 2.
Tidspunkt: Kl. 14.00 til kl. 17.00
Besøk: John-Harald Wangen
Faste punkter:
 Godkjenning av referat nummer 90.
Referatet ble godkjent.
 Referat fra andres møter
Referat fra arbeids-møte på Emma Hjorth
(se vedlegg 1/91).
Avis-utklipp
Ingen avis-utklipp.
Beskjeder og informasjon
Dato for avslutning blir bestemt på neste møte.
Side – 2
 Brev til gruppen
Ingen brev.
 Kontakt med samarbeids-partnere
Tove har snakket med bibliotek-kontakten Ellen Kirkås.
Neste bok-treff er lørdag 13. juni 1998
☺ Annen informasjon
Tove ringer K. Hognestad-Haugen
og etter-lyser fritids-kalenderen
for tids-rommet mai til august 1998.
  Ansvarsområder
Emma Hjorth – Harald
Anne deltok i 17. mai-feiring på Emma Hjorth.
Hun syntes det var en fin feiring.
«KLUBBEN» – Renne
Utsettes.
Kultur for utviklingshemmede – Anne
Anne tenker mer på saken.
Vi fortsetter saken på neste møte.
Vernede arbeidsplasser – Per
Utsettes.
Side – 3
Høytlesning – Marianne
RGB v/Marianne ønsker invitere til et møte
med kultur-sjefen i Bærum kommune
og drifts-ansvarlig på KINO 1.
Lars Ole foreslo å kontakte
administrerende direktør for
Kommunale kine-matografers landsforbund
for at de kan bidra til at også andre kommuner
kan begynne med høyt-lesning.
Marianne ønsker også å invitere en representant for Saga kino i Oslo,
fordi hun allerede har snakket med de.
På møtet skal det tas opp hvordan høyt-lesning har blitt gjennomført
i Bærum kommune tidligere.
Lars Ole tar kontakt med de som skal inviteres på møtet.
Marianne kontakter en kamerat
som kan være med-hjelper i det praktiske arbeidet.
SAKER
07/97 RGB SOM ET PROSJEKT
Referat fra møte med kommunal-direktøren
kommer sansynligvis til neste møte.
Vedtak: Fortsetter arbeidet med saken.
08/97 LØKKEÅSVEIEN
Anne og Tove har vært i rådhuset på møte
i komite for arbeid og fritid.
Det ble sagt mange vanskelige ord.
Vi er ikke sikre på hva som ble resultatet.
Vedtak: Vi avventer referat fra møte 12 mai 1998.
Side – 4
02/98 SAMARBEID OM KULTUR-OPPLEVELSER
Marianne, Tove og Anne reiser på Lunsj-teater torsdag 4.6.98.
Vi møter opp kl. 11.30 og blir til 13.30.
Lars Ole blir med.
Vedtak: Fortsetter saken på neste møte.
03/98 VERDENS-KONGRESS I NEDERLAND
Vedtak: Lars Ole sender søknad om økonomisk-støtte
til Bærum kommune v/BIOM.
EVENTUELT
Tove hadde tatt et bilde av graven til Steingrim.
Steingrim var tidligere medlem i RGB.
Tove foreslår at vi lager et album
med bilder fra forskjellige ting vi har vært med på.
Alle syntes forslaget var bra.