Rådgivningsgruppen

Nr. 9 – Referat fra 9. januar 1994

Referat fra 9. januar 1994

Tilstede: Tove, Rene og Steingrim
Fravær: Ingen
Referent: Lars Ole

¤/94 SE PÅ DE SAKENE VI HAR JOBBET MED I 1993
Vi snakker om alle sakene vi har jobbet med
I løpet av høsten 1993. Alle husket sakene godt.

 

5/93 SKAL DET VÆRE FLERE I GRUPPEN?
Alle i gruppen tar kontakt med kjente som de tror kan ha lyst til å være med i gruppen.

 

11/93 HYTTETUR
Alle tar med avtale-bøker, så snakker vi om en passende helg på neste møte.

 

9/93 KULTURKONFERANSE I ASKER
Tove har sendt julekort til rådgivningsgruppen i asker. Vi ser på video-opptak på neste møte.

 

14/93 INFORMASJON PÅ KLUBBEN
Tok bilde av rene

17/93 PUNKTNYTT
Rene og steingrim har fått «punktnytt» i posten.
De synes det er fint blad.
Vi snakker mer om «punktnytt» på neste møte

19/93 RÅDHUSPOSTEN
Utsettes til neste møte

DIVERSE
Vi ble enige om at sakslistene med en runding
Og referatene med et kryss.
Vi laget også et forslag til logo for gruppen.

Lars ole sender liste over medlemmer,
Møtedatoer og gruppens oppgaver på gule ark.

01/94 POSTKONTORET I SANDVIKA
Vi snakke litt om et mulig samarbeids-prosjekt med rådgivningsgruppen i asker.
Hvordan er postkontoret i sandvika
Tilrettelagt for psykisk utviklingshemmede?

Forslag om å møtes på postkontoret
Onsdag 19. Januar klokken 16.00
Lars ole ringer til gruppens medlemmer
Og bekrefter møtedag og møtetid

(denne saken står ikke på sakslisten)