Rådgivningsgruppen

Nr. 89 – Referat fra 21. april 1998

Referat fra 21. april 1998
Tilstede: Renne Hubertus, Anne Balstad, Per Gulbrandsen,
Marianne Aasen og Tove Kjevik.
Meldt forfall: Harald Kjeldsberg
Møteleder: Renne Hubertus
Referent: Lars Ole Bolneset
Sted: Løkkeåsveien 2.
Tidspunkt: Kl. 14.00 til kl. 15.30
Faste punkter:
 Godkjenning av referat nummer 88.
Referatet ble godkjent.
 Referat fra andre møter
Referat fra Komite for arbeid og fritid tirsdag 21. april
(se sak 08/97).
Avis-utklipp
Ingen avis-utklipp.
Side – 2
Beskjeder og informasjon
Renne og Lars Ole har vært på Bærum sykehus
og besøkt Harald.
Han fikk en fin bukett med roser fra oss i gruppen.
 Brev til gruppen
Brev fra Anne Kvaal i Bærum FFO.
Hun forteller at hun slutter som formann og
at RGB`s referat skal sendes til den nye lederen
som heter Leif Røise.
Han bor i Vestliveien 22, 1344 Haslum.
Anne Kvaal ønsker fortsatt referat fra RGB.
Enighet i gruppen
om at vi fortsetter å sende referat til Anne Kvaal,
fordi hun sitter i funksjonshemmedes råd.
 Kontakt med samarbeids-partnere
Bård Kjetil Dahl på REGA
har ringt Lars Ole og spurt hva som skal gjøres
med Haralds ansvars-område
mens Harald er syke-meldt.
Det første som skal forberedes nå
er aktiviteter på 17. mai.
Vi gjør ikke noe med saken,
men venter på at Harald skal bli frisk.
☺ Annen informasjon
Intet spesielt.
Side – 3
  Ansvars-områder
«KLUBBEN» og Kultur for utviklingshemmede
Renne og Anne avtaler et møte med Pim Friestad
som er daglig leder i «KLUBBEN».
På møtet skal vi diskutere
hvordan ansvars-områdene kan ivaretas.
Lars Ole blir med på møtet.
SAKER
07/97 RGB SOM ET PROSJEKT
Vi diskuterte om gruppens arbeid med data og internett
skal være en egen sak på sakslisten.
Enighet om at det blir en egen sak,
fordi den etterhvert kan bli ganske stor (se ny sak 05/98).
Vedtak: Data og Internett skal være egen sak.
Vi arbeider videre med saken.
05/98 DATA OG INTERNETT
Renne og Lars Ole var på møte fredag 17. april kl. 12.30
med Trude Jerijervi
som er informasjons-konsulent i BIOM
og Petter Tumyr
som er ansvarlig for Bærum kommunes Internett-sider.
På møtet diskuterte vi hvordan RGB
kan gå ut med informasjon om gruppens arbeid
på Internett.
Jerijervi forklarte oss forskjell på Internett og Intranett.
Internett er et nett-verk av data-maskiner som går over hele
verden og som kan brukes av alle.
Intranett er kommunens eget nett-verk av data-maskiner
som ingen andre kan bruke hvis de ikke har pass-ord.
Side – 4
Bærum kommune får egen hjemme-sider onsdag 22. april.
Vi har ikke hørt noe fra Tyrholm
som skal skaffe oss data-maskiner.
Vedtak: Lars Ole ringer Tyrholm
og spør om han har klart å skaffe datamaskiner til oss.
08/97 LØKKEÅSVEIEN
På møte i Komite for Arbeid og Fritid 17. mars 1998
etterlyste Høyree-politiker Ninja Sanner et bedre svar på
spørsmålet om bruker-styring i Løkkeåsveien.
Ninja Sanner ba om at det ble tatt opp som egen sak
på neste møte.
Komiteen var enige i Sanners forslag.
I møte-innkallingen til komiteens møte tirsdag 21. april
står det ikke noe om dennne saken.
Vedtak: Vi av-venter komiteens arbeid med saken.
02/98 SAMARBEID OM KULTUR-OPPLEVELSER
Vedtak: Fortsetter saken på neste møte.
Alle leser vedlegg 1/85 og
sak 02/98 i referat 87.
03/98 VERDENS-KONGRESS I NEDERLAND
Marianne og Per har veldig lyst til å reise.
Vedtak: Vi fortsetter saken på neste møte.