Rådgivningsgruppen

Nr. 87 – Referat fra 24. mars 1998

Referat fra 24. mars 1998
Tilstede: Renne Hubertus, Per Gulbrandsen,
Harald Kjeldsberg, Tove Kjevik,
Anne Balstad og Marianne Aasen.
Meldt forfall: Ingen
Møteleder: Harald Kjeldsberg
Referent: Lars Ole Bolneset
Sted: Løkkeåsveien 2.
Tidspunkt: Kl. 14.00 til kl. 17.00
Besøk: Knut Erik Tveit, Teater og kultur-konsulent
Faste punkter:
 Godkjenning av referat nummer 86.
Referatet ble godkjent.
 Referat fra andre møter
Ingen referat.
Avis-utklipp
Ingen avis-utklipp.
Side – 2
Beskjeder og informasjon
Marianne har fått ny mobil-telefon
og nytt telefon-nummer.
Det nye nummeret er 900 71 843.
Anne har lest «Samfunn for alle» nr. 1-1998.
Marianne leser det til neste gang.
Anne har fått seg en ny jobb.
Tirsdag 14. april starter hun
i kantinen på Vernepleier-skolen.
Torsdag 2. april skal Marianne skal på samtale
med Videre-føring Arbeid.
Hun skal snakke om en ny jobb.
 Brev til gruppen
Knut Erik har sendt oss informasjon om Akershus-fondet.
Vi kan ikke søke fordi vi ikke er en frivillig organisasjon.
(se vedlegg 1/87)
 Kontakt med samarbeids-partnere
Møte med Geir Aasgaard og Tove Wangestein
onsdag 11. mars.
☺ Annen informasjon
Intet spesielt.