Rådgivningsgruppen

Nr. 86 – Referat fra 10. mars 1998

Referat fra 10. mars 1998
Tilstede: Renne Hubertus, Per Gulbrandsen,
Harald Kjeldsberg og Tove Kjevik.
Meldt forfall: Anne Balstad og Marianne Aasen.
Møteleder: Per Gulbrandsen
Referent: Lars Ole Bolneset
Sted: Løkkeåsveien 2.
Tidspunkt: Kl. 14.00 til kl. 17.00
Besøk: Ellen Kirkås, Bærum bibliotek
Faste punkter:
 Godkjenning av referat nummer 85.
Referatet ble godkjent.
 Referat fra andre møter
Ingen spesielle saker.
Avis-utklipp
Ingen avis-utklipp.
Beskjeder og informasjon
Ingen beskjeder.
Side – 2
 Brev til gruppen
Ingen brev.
 Kontakt med samarbeids-partnere
Besøk av Ellen Kirkås
som jobber på Bekkestua bibliotek.
Hennes oppgave er å
tilrettelegg biblioteks-tjenesten
for funksjonshemmede i Bærum kommune.
Ellen er opptatt av å reise rundt og
fortelle om biblioteket,
i stede for bare å sitte på et kontor.
Hun ønsker å gjøre biblioteket
best mulig for funksjonshemmede.
Biblioteket har tilrette-lagt en egen avdeling
med lettlest-bøker, lyd-bøker,
CD`er og video-filmer.
☺ Annen informasjon
Ingen annen informasjon.
SAKER
04/97 LEDSAGER-BEVIS
Vi skrev ferdig brevet til komite for Arbeid og Fritid.
(se vedlegg 1/86).
Vedtak: Lars Ole sender brevet.
Side – 3
07/97 RGB SOM ET PROSJEKT
Vi snakket om hva som skal skje
på møte med Tove Wangestein onsdag 11. mars.
Alle i gruppen presenterer seg
og forteller om sine ansvars-områder.
Vi så på sakslisten for møtet.
Vedtak: Lars Ole kommer innom Hauger Verksted
og plukker opp Per, Renne og Tove før møtet.
02/98 SAMARBEID OM KULTUR-OPPLEVELSER
Vi fikk ikke tid til å snakke så mye om saken.
På neste møte hører vi på hva Tveit ønsker
å snakke med oss om.
Tveit har mange spørsmål han ønsker svar på,
men vi trenger tid til å tenke på svarene
og vi trenger også å snakke med
andre utviklingshemmede
før vi kan svare på spørsmålene.
Vedtak: Fortsetter saken på neste møte.