Rådgivningsgruppen

Nr. 84 – Referat fra 10. februar 1998

Referat fra 10. februar 98
Tilstede: Per Gulbrandsen, Renne Hubertus, Anne Balstad,
Harald Kjeldsberg, Marianne Aasen og Tove Kjevik.
Meldt forfall: Ingen
Møteleder: Tove Kjevik
Referent: Lars Ole Bolneset
Sted: Løkkeåsveien 2.
Tidspunkt: Kl. 14.00 til kl. 17.00
Besøk: Solveig Tutvedt.
Faste punkter:
 Godkjenning av referat nummer 83.
Referatet ble godkjent.
 Referat fra andre møter
Bistro
Mandag 19. januar var det arbeids-møte om Bistro
på Emma Kafe (se vedlegg 1/84).
Komite for arbeid og fritid
Referat fra møte tirsdag 16. desember (se vedlegg 2/84).
Komiteen gjorde vedtak om å innføre ledsager-bevis
for funksjonshemmede i Bærum kommune (se sak 04/97)
og saken om utviklingshemmedes styrings-rett i Løkkeåsveien..
Side – 2
Avis-utklipp
Ingen avis-utklipp.
Beskjeder og informasjon
Når det gjelder møte i RGB tirsdag 7. april
må vi senere bestemme om vi skal avlyse møtet
på grunn av påske-ferien.
Torsdag 19. februar har Bærumsgruppen av NFU
årsmøte på Bekkestua.
Per, Marianne og Lars Ole drar på møtet.
Lars Ole sjekker med formannen i NFU
om det er greit at Marianne blir med på møtet,
selv om hun ikke er medlem.
 Brev til gruppen
Ingen brev.
 Kontakt med samarbeids-partnere
REGA og Emma Hjorths venner
Kontakt i forbindelse med arbeids-møte om Bistroen.
Biblioteket
Tove har vært på lese-gruppe på Biblioteket
lørdag 7. februar.
☺ Annen informasjon
De fleste som jobber på Hauger verksted og Convis
har ikke vinter-ferie.
Side – 3
SAKER
04/97 LEDSAGER-BEVIS
Kommunen har allerede sendt ut informasjon
om ledsager-bevis
til utviklingshemmede i kommunen.
Komite for arbeid og fritid har allerede vedtatt saken,
uten at vi har fått uttale oss (se vedlegg 2/84).
Marianne mener RGB burde fått uttalt om saken
før den ble vedtatt.
En av RGBs viktigste oppgaver
er å gi utviklingshemmede mulighet til å uttale seg
om saker som gjelder dem selv.
Vedtak: Vi sender et brev til komite for arbeid og fritid
og forteller at RGB er skuffet over
at vi ikke har fått være med på uttale oss
om den informasjonen
som er sendt til utviklingshemmede i kommunen.
06/97 ANSVARS-OMRÅDER
Vedtak: Fortsetter saken på neste møte.
07/97 RGB SOM ET PROSJEKT
Vedtak: Fortsetter saken på neste møte.
10/97 PRESENTASJON AV GRUPPENS ARBEID
Vedtak: Fortsetter saken på neste møte.
Side – 4
01/98 MUSEUM PÅ EMMA HJORTH
Vi haddde besøk av Solveig Tudtvedt
som jobber med å lage
et museum på Emma Hjorth.
Hun er med i en arbeids-gruppe
og har hoved-ansvaret for prosjektet.
Hadde Emma Hjorth`s Hjem fortsatt å være en institusjon
ville den ha vært 100 år torsdag 12. november 1998.
Museet skal åpnes på denne dagen.
Solveigs oppgave er å finne historien til Emma Hjorths Hjem.
Hun leter etter og samler ting og fortellinger
som skal vises på museet.
Museet skal være i «Snekker-verkstedet».
Huset som ligger ved inngangen til Emma Kafe.
Dette er det eldste huset på området.
Huset var opprinnelig drenge-stuen
på Tokerud gård.
Emma Hjorth var navnet til en dame
som kjøpte Tokerud gård og
startet startet en institusjonen
for evneveike i 1898.
Solveig ønsker hjelp av RGB
til å gjøre utstillingen på museet
lett å forstå for alle.
Alle syntes det høres meget spennende ut
å få være med på prosjektet.
Per mener det er viktig å ta vare på de gamle navnene
på bygningene på området.
Solveig skulle ta med seg dette forslaget.
Vedtak: RGB ønsker å se på utstillingen før den er ferdig.
Vi ønsker å komme med forslag til tilrettelegging
for å øke tilgjengeligheten.
Side – 5
Vi avtaler en befaring med Solveig i løpet av våren.
Under befaringen skal vi se på de tingene som skal stilles ut
og se på huset som skal brukes til museum.