Rådgivningsgruppen

Nr. 83 – Referat fra 27. januar 1998

Referat fra 27. januar 98
Tilstede: Per Gulbrandsen, Renne Hubertus
og Tove Kjevik.
Meldt forfall: Marianne Aasen, Anne Balstad
og Harald Kjeldsberg (syke).
Møteleder: Renne Hubertus
Referent: Lars Ole Bolneset
Sted: Løkkeåsveien 2.
Tidspunkt: Kl. 14.00 til kl. 17.00
Faste punkter:
 Godkjenning av referat nummer 82.
Referatet ble godkjent.
 Referat fra andre møter
Bistro
17. januar 1998 var Tove, Harald og Anne
på arbeids-møte om Bistro på Emma cafe.
Neste Bistro blir 07. februar 1998.
Funksjonshemmedes råd
Referat fra møte torsdag 11. desember 1997.
Under eventuelt ble det stilt spørsmålet
om utviklingshemmedes rett til å bestemme
i saker som gjelder Løkkeåsveien 2 (se sak 08/97).
Side – 2
Avis-utklipp
Ingen avis-utklipp.
Renne har på vegne av RGB
bestilt abonement på «Samfunn for alle» for 1998.
«Samfunn for alle» er
Norsk forbund for utviklingshemmedes medlems-blad
Beskjeder og informasjon
Tirsdag 3. februar kommer Solveig Tutvedt.
Hun forteller om planene for museum
på Emma Hjorth.
10. mars får vi besøk av Ellen Kirkås, fra Bærum bibliotek
Vi kommer nærmere tilbake til dette senere.
Mandag 2. februar er det nytt møte i arbeids-gruppen for Bistro
på Emma Kafe.
Fritids-kalenderen for våren 1998 er kommet.
 Brev til gruppen
Ingen brev.
 Kontakt med samarbeids-partnere
Kontakt med REGA og Emma Hjorths venner
i forbindelse med arbeids-møte om Bistroen.
☺ Annen informasjon
Mange er opptatt av kommunens tur til Guriseth i vinter-ferien.
Side – 3
SAKER
04/97 LEDSAGER-BEVIS
Vi tar med de papirene vi har fått fra kommunen om saken.
Vedtak: Utsettes til neste møte.
06/97 ANSVARS-OMRÅDER
Tove tar opp med lese-gruppen om det er greit
at hun er kontakt-person.
Toves oppgave blir å fortelle de andre i RGB
om hva lese-gruppen holder på med.
Per ønsker flere vernede arbeids-plasser
i Norge og i utlandet.
Per ønsker å treffe en i kommunen
som har ansvar for vernede arbeids-plasser.
Renne ønsker å følge opp saken
om Løkkeåsveien (sak 08/97).
Er det aktuelle politiske møter å gå på
for å få mere informasjon?
Vedtak: Fortsetter saken på neste møte.
07/97 RGB SOM ET PROSJEKT
Lars Ole har laget en oversikt over nødvendig data-utstyr
og sendt den til Geir Aasgaard.
Uke 7: Møte med kommunal-direktøren?
Vedtak: Fortsetter saken på neste møte.
08/97 LØKKEÅSVEIEN
Hvordan går det med saken?
Side – 4
Sjekke med funksjonshemmedes råd.
Vedtak: Renne ringer Ninja Sanner
som er leder for funksjonshemmedes råd.
Lars Ole ringer Ninja på forhånd.
09/97 SANDVIKA OG BEKKESTUA
BUSS- OG TOG/TRIKK-TERMINAL
Vi skal ha møte med Claus Andersen om
Ariadne-prosjektet i kommunegården.
Vi tar da opp de tingene
som vi mener det bør gjøres noe med
på Bekkestua og i Sandvika.
Vedtak: Lars Ole ringer Claus Andersen.
10/97 PRESENTASJON AV GRUPPENS ARBEID
Vi tok opp saken første gang i 1995 (07/95).
Det var et tidligere medlem som tok opp saken,
men fordi vedkommende døde,
ble saken ikke fulgt opp.
Renne foreslår å lage en brosjyre på data
og bruke den på Internett.
Lars Ole legger frem et forslag på neste møte.
Vedtak: Fortsetter saken på neste møte.
11/97 BIBLIOTEK-PLANEN FOR 1998-2003
Vedtak: Utsatt.