Rådgivningsgruppen

Nr. 81 – Referat fra 16. desember 1997

Referat fra 16. desember 97

Tilstede: Harald Kjeldsberg, Marianne Aasen,
Anne Balstad, Renne Hubertus og Tove Kjevik.
Besøk: Geir Aasgaard på Mc Donalds
Møteleder: Harald Kjeldsberg
Referent: Lars Ole Bolneset
Sted: Løkkeåsveien 2.
Tidspunkt: Kl. 14.00 til kl. 17.00

 

 

Faste punkter:

 Godkjenning av referat nummer 80.
Referatet ble godkjent.

 

 Referat fra andre møter
Referat fra møte i Funksjonshemmedes råd 30.10.97
om bruker-styring og bruker-medvirkning i Løkkeåsveien 2,
men det står Aasveien 2 i referatet.

Komiteen for arbeid og fritid skal ha møte idag
og ta opp innføring av ledsager-bevis (se vedlegg 1/81)
til funksjonshemmede i Bærum kommune.

Vi har ikke fått spørsmål om å uttale oss om saken,
men vi vil gjøre det alikevel.

Det er synd at vi ikke har sett disse papirene tidligere
slik at dette kunne vært gjort før dagens møte
i komitten for arbeid og fritid.
Vi har tidligere fulgt saken (04/97) og
tar den derfor opp igjen.
Alle leser sakens papirer til neste møte,
spesielt «Informasjon til søkere».

Avis-utklipp
Ingen avis-utklipp.

 

Beskjeder og informasjon
Geir møter oss på Mc Donalds etter på.

Vi starter opp med første møte 13.01.98.

 Brev til gruppen
Vi har fått brev fra Bærum sosiale dameklubbers legat
hvor de spør etter referat fra kurs
som vi har fått støtte til.
Anne skriver et brev til
Bærum sosiale dameklubbers legat
og ber om at vi får overført pengene til neste år,
fordi det ikke har vært noen kurs for oss i 1997.

 

 Kontakt med samarbeids-partnere
Jule-brev fra Anne Kvaal i FFO.

Marianne har vært i kontakt med Geir Aasgaard
om RGB som prosjekt.

Det har vært møte med Kultur-sjefen og teater-konsulent
om bruk av lokalene i Løkkeåsveien.
Lars Ole representerte gruppen.

 

? Hva er andre utviklingshemmete opptatt av?
Intet spesielt.

 

SAKER

 

07/97 RGB SOM ET PROSJEKT

Vedtak: Fortsetter saken på neste møte.

 

09/97 SANDVIKA OG BEKKESTUA
BUSS- OG TOG/TRIKK-TERMINAL

Vedtak: Utsatt.

11/97 BIBLIOTEK-PLANEN FOR 1998-2003
Tove har levert papirene til lederne i lese-gruppen.
De skal snakke om det og gi tilbake-melding til Tove.

Vedtak: Saken utsettes.

 

EVENTUELT
Marianne har snakket med Saga kino om høyt-lesning.
De kan godt tenke seg å prøve dette.
Vi sjekker først ut mulighetene
i den nye kinoen i Sandvika.