Rådgivningsgruppen

Nr. 8 – Referat fra 12. desember 1993

REFERAT FRA MØTET I RÅDGIVNINGSGRUPPEN SØNDAG 12.12.93
(MØTET NR.8)

 

Tidspunkt: 18.00 – 21.00
Tilstede: Tove, Jannicke og Steingrim
Fravær: Rene (syk)
Referent: Lars Ole

9/93 KULTURKONFERANSE I ASKER
Tove sender julekort til
Rådgivninggs-gruppen i asker.

Vi ser på video-opptaket fra asker i 1994,
Fordi tove måtte dra tidligere og rene er syk.

13/93 SAKER SOM MEDLEMMENE I GRUPPEN
ER OPPTATT AV

Tove: gruppeboliger
Rene: til rette-legging av sandvika
Steingrim: emma hjorts hjem

 

 

 

14/93 INFORMASJON PÅ KLUBBEN
Lars ole oversikt over 2 saker vi har jobbet med,
Saken om fritidskalenderen og
Til rette-legging av sandvika.

Tatt nye bilder.
Be rene ta med bilde av seg selv
Når han kommer på skui.

 

15/93 TILRETTELEGGING AV SANDVIKA
Lest gjennom brevet fra bærum kommune.

16/93 INTERVJU AV RÅDGIVNINGS-GRUPPEN
Vi så på intervjuet som kommer i neste
Månedsrevy. Alle synes det var fint.

SAKER SOM IKKE STO PÅ SAKSLISTEN:

17/93 PUNKTNYTT
Punktnytt er et nyhetsblad som kommer ut hver dag.

Det er laget i storskrift.

Lars ole prøver og ordne det slik at
Rene og steingrim kan få med bladet hjem i posten noen ganger.

Vi får tilbakmelding fra rene og steingrim senere.

18/93 REGJERINGENS HANDLINGSPLAN
FOR FUNKSJONS-HEMMEDE 1994-1997
Vi har sett på planen.
Steingrim har lånt en stor-skrift-utgave.

Lars ole tar ut det som handler om
Psykisk utviklingshemmede
Og legger det frem for gruppen.

19/93 RÅDHUSPOSTEN
Rådhusposten er en avis for de som jobber i bærum kommune.

Steingrim foreslår at vi får rådhusposten til å skrive om oss.
Vi tar kontakt med rådhusposten i 1994.

EVENTUELT:
Jannicke ønsker ikke å fortsette i gruppen til våren.