Rådgivningsgruppen

Nr. 78 – Referat fra 11. november 1997

Referat fra 11. november 97

Tilstede: Per Gulbrandsen, Harald Kjeldsberg
Renne Hubertus, Marianne Aasen,
Anne Balstad og Tove Kjevik.
Møteleder: Anne Balstad
Referent: Lars Ole Bolneset
Sted: Løkkeåsveien 2.
Tidspunkt: Kl. 14.00 til kl. 17.00
Besøk: Geir Aasgaard og Anders Wethal

 

Faste punkter:

 Godkjenning av referat nummer 77.
Det ble rettet opp noen skrive-feil.
Referatet ble godkjent.

 Referat fra andre møter
Harald var på møte med REGA 22.10.97.
Harald har laget inn-kalling til arbeids-møte 5.11.97.
Harald og Anne var på arbeids-møtet,
på møtet ble det snakket om Bistro,
julegave-verksted og julegran-tenning.

Det skal være to arbeids-møter før neste Bistro,
som blir 7.02.98.
Harald sørger for at det kommer et referat
fra arbeids-møte 5.11.97.

 Avis-utklipp
Ingen avis-utklipp.

 Beskjeder og informasjon
Det kommer en gruppe på besøk fra Pavelsgate i Oslo
på møte 2.12.97.

Det blir åpen dag på Hauger Verksted
lørdag 15.11.97 kl. 10 – 13.
Alle er velkommen.

 Brev til gruppen
Informasjon fra Pim Friestad
om at det skal lages nytt fortau i Løkkeåsveien.

 Kontakt med samarbeids-partnere
Se punkt om referat fra andre møter.

 

? Hva er andre utviklingshemmete opptatt av?
Renne og en kamerat skal på data-kurs neste år.

 

SAKER

05/97 STORTINGS-VALGET 1997
Vi har ennå ikke fått svar på brevet
vi sendte til valg-styret i april.
Purre-brev er sendt.

Vedtak: Utsettes til neste møte.

06/97 ANSVARS-OMRÅDER

Vedtak: Utsatt.

 

07/97 RGB SOM ET PROSJEKT

Vedtak: Utsatt.

 

08/97 LØKKÅSVEIEN 2
Vi hadde besøk av Anders Wethal,
som har vært saks-behandler for saken
til PA-utvalget.

Før Wethal kom
så vi på noen av vedtakene
i kommunens handlings-planer og
andre kommunale saks-papirer.

Disse vedtakene er grunn-laget for
Wethals saks-behandling (se vedlegg 1/78).

Anne ønsket Wethal velkommen og
Renne inn-ledet med
å fortelle kort om RGBs historie.
Alle fortalte om sine arbeids-områder.

Hva jobber Wethal med i kommunen?
Han har ansvaret for en seksjon
som heter helse, miljø og kultur.

Wethal startet med å fortelle
litt om «KLUBBEN»s historie.
«KLUBBEN» var tidligere en del av kultur-avdelingen.

Etter om-organiseringen i kommunen
skal kultur-avdelingen jobbe mer med kulturelle tiltak
som teater, ballett osv.

 

Erfaringene viste at det var vanskelig
å trekke «KLUBBEN»s aktiviteter
inn i kultur-avdelingens vanlige aktiviteter.
Kommunen ønsket å finne en bedre plassering.

«KLUBBEN» ble derfor lagt til
seksjon for arbeid, aktivitet og opplæring.

I seksjon for arbeid, aktivitet og opplæring
er det andre som også jobber med utviklingshemmede.
Wethal kunne også fortelle
at «KLUBBEN» vil være den samme
etter om-organiseringen.

1. «KLUBBEN»s aktiviteter skal ikke presses ut
til fordel for kultur-avdelingen.

2. «KLUBBEN» skal inviteres til å være med på
å bestemme hva og
hvordan ting skal skje i Løkkeåsveien.

Renne spurte Wethal om
hvordan han trodde at
aktivitetene i Løkkeåsveien
ville se ut om 5 til 10 år.

Wethal svarte at han tror at «KLUBBEN»
ville bruke Løkkeåsveien like mye som idag,
og at Løkkeåsveien ville være et sted
som mange andre inn-byggere i kommunen også ville bruke.

Vedtak: Fortsetter saken på neste møte.

 

09/97 SANDVIKA OG BEKKESTUA
BUSS- OG TOG/TRIKK-TERMINAL

Vedtak: Utsatt til neste møte.

 

 

EVENTUELT:

Ariadne-prosjetktet
Per etter-lyser informasjon om
Ariadne-prosjektet i Kommune-gården.

Ønske om å invitere Claus Andersen.

Lars Ole sjekker dette til neste møte.