Rådgivningsgruppen

Nr. 76 – Referat fra 7. oktober 1997

Referat fra 7. oktober 1997
Tilstede: Per Gulbrandsen, Harald Kjeldsberg
Anne Balstad, Renne Hubertus og Tove Kjevik.
Møteleder: Renne Hubertus/Harald Kjeldsberg
Referent: Lars Ole Bolneset
Sted: Løkkeåsveien 2.
Tidspunkt: Kl. 14.00 til kl. 17.00
Besøk: Marianne Aasen
Marianne Aasen
Marianne jobber på Convis, samme sted som Harald.
Hun er på besøk for å finne litt mer ut av hva vi driver med.
Harald har fortalt Marianne litt om gruppen
og hvilke saker det jobbes med.
Faste punkter:
 Godkjenning av referat nummer 75
Anne fant noen feil i referatet, disse ble rettet opp.
Referatet ble godkjent.
 Referat fra andre møter
Referat fra møte i PA-utvalget for avdeling levekår 2.9.97.
Om plassering av «KLUBBEN».
Dette tas opp som egen sak (se sak 08/97).
Side – 2
Avis-utklipp
Ingen avis-utklipp.
 Beskjeder og informasjon
Ny adresse-liste,
fordi Hauger verksted har fått nytt telefon-nummer.
Brev til gruppen
Ingen brev.
 Kontakt med samarbeids-partnere
Harald har snakket med Ellen Johansen.
Skal ringe Bård Kjetil
og høre om oppstart av Bistro.
? Hva er andre utviklingshemmete opptatt av?
Intet spesielt.
SAKER
05/97 STORTINGS-VALGET 1997
Rådgivnings-gruppen i Asker ønsker referat
fra vårt besøk i valg-lokaler i Bærum.
Svar på brev fra valg-styret
kommer til neste møte.
Vedtak: Utsettes til neste møte.