Rådgivningsgruppen

Nr. 75 – Referat fra 23. september 1997

Referat fra 23. september 1997
Tilstede: Per Gulbrandsen, Harald Kjeldsberg
Anne Balstad, Renne Hubertus og Tove Kjevik.
Møteleder: Per Gulbrandsen
Referent: Lars Ole Bolneset
Sted: Løkkeåsveien 2.
Tidspunkt: Kl. 14.00 til kl. 17.00
Besøk: Geir Aasgård
Geir Aasgård kommer fra direktøren for Bistand og omsorg.
Har tidligere jobbet med ansvars-reformen.
Han er opptatt hvor i det kommunale systemet
Rådgivningsgruppen skal høre til.
Faste punkter:
 Godkjenning av referat nummer 74.
Referatet ble godkjent.
 Referat fra andre møter
Ingen møter eller aktuelle saker siden sist.
Side – 2
Avis-utklipp
Tove hadde med avis-utklipp fra Budstikka 19.09.97
om arbeidene i gå-gaten på Bekkestua.
 Beskjeder og informasjon
Fritids-kalenderen for høsten 1997 er kommet.
Hauger verksted har fått nytt telefon-nummer,
det nye nummeret er 67 17 17 70.
Bjørne-huset kommer kanskje på besøk i uke 43.
Vi får nærmere beskjed.
Trude Jerijervi fra Bistand og omsorg,
skal lage en brosjyre for utviklingshemmede.
Brosjyren skal være om
hvordan det er å bo i egen bolig.
Brev til gruppen
Ingen brev.
 Kontakt med samarbeids-partnere
Harald har snakket med Hedda Kristensen
om å starte opp med bistro.
Tove var sammen med Rådgivningsgruppen i Asker
på Karl Johan for å se på valg-bodene.
? Hva er andre utviklingshemmete opptatt av?
På arbeids-plassen til Renne er alle opptatt av flyttingen.
Mange er lei av å måtte flytte så mye.
Side – 3
SAKER
05/97 STORTINGS-VALGET 1997
Vi så på opptak fra valg-bodene på karl Johan og
fra befaringen på selve valg-dagen.
Valg-boder på Karl Johan
Det var bare et parti som hadde lett-lest informasjon
om sitt valg-programmm.
De andre partiene hadde ikke lett-lest prgram
som de kunne dele ut.
Det var flere partier som lovte å sende lett-lest valg-informasjon
eller ordne lett-lest informasjon til neste valg.
Tove syntes det var fint at det ble filmet,
slik at de andre i gruppen kunne få se
hva hun gjorde.
Valg-lokaler i Bærum
Harald, Renne og Tove har vært på befaring.
Rådhuset, Hammerbakken skole og Lesterud skole.
Harald opplevde at det var lite folk,
at det var stille og over-siktlig
Renne syntes det var fint at hjelperne hadde arm-bind.
Tove mente at det var lettere å se
forkortelsen for etter-navnet,
fordi alle bokstavene var med og det var store bokstaver.
Renne syntes det var greit å stemme på Posten.
Harald og Tove vil fortsette å stemme i valg-lokalene,
fordi de føler at det er tryggest.
Etterlyser svar fra valg-styret
på brevet som ble sendt før sommeren.
Vedtak: Lars Ole purrer på brevet.
07/97 RGB SOM ET PROSJEKT
Side – 4
Hvorfor har vi en rådgivningsgruppe?
Harald
Hjelpe andre utviklingshemmete,
med for eksempel informasjon.
Tove
Jobbe med tilgjengelighet ved valg.
Bedre skilter, store bokstaver.
Per
Vise hva utviklingshemmete duger til.
Snakke med politikere.
Rettigheter på våre premisser,
samtidig som vi kan utvikle oss videre.
Anne
Tar opp saker som vi er opptatt av.
Informasjon til andre utviklingshemmete.
Kontakt med samarbeids-partnere.
Renne
Er enig med det de andre har sagt.
Vedtak: Fortsetter saken på neste møte.
06/97 ANSVARS-OMRÅDER
Vedtak: Utsatt.
EVENTUELT:
Det blir befaring på Bekkestua og Sandvika buss- og tog-terminal
torsdag 16. oktober.
Vi møtes på bussterminalen i Sandvika kl. 16.00
der hvor trappen går ned til butikken.
Etterpå reiser vi til Bekkestua.