Rådgivningsgruppen

Nr. 74 – Referat fra 2. september 1997

Referat fra 2. september 1997
Tilstede: Per Gulbrandsen, Harald Kjeldsberg
Anne Balstad og Tove Kjevik.
Møteleder: Tove Kjevik
Referent: Lars Ole Bolneset
Sted: Løkkeåsveien 2.
Tidspunkt: Kl. 14.00 til kl. 17.00
Faste punkter:
 Godkjenning av referat nummer 73.
Referatet ble godkjent.
 Referat fra andre møter
Ingen møter eller aktuelle saker siden sist.
 Avis-utklipp
Tove hadde med avis-utklipp fra Bæringen 05.08.97
om hvilke stemme-lokaler som skal benyttes
ved årets Stortings-valg.
 Beskjeder og informasjon
Geir Aasgård kommer på besøk på neste møte,
23.09.97.
Side – 2
 Brev til gruppen
Brev fra Nina Torp Høisæter (se vedlegg nr. 1/74).
Brev fra Bærum FFO om valg-møte (se vedlegg nr. 2/74).
Brev fra Rådgivningsgruppa i Asker (se vedlegg nr. 3/74).
 Kontakt med samarbeids-partnere
Trude Jerijervi blir sanynligvis vår kontakt-person
i forbindelse med bruker-orienterings-prosjektet.
Harald har snakket med Hedda Kristiansen om høstens Bistro.
? Hva er andre utviklingshemmete opptatt av?
Mange er spent på det å stemme og
skal stemme på forskjellige partier.
Det er mange som ikke vil si
hvilket parti de skal stemme på.
SAKER
03/97 MILJØ-VENNLIG HUS-HOLDNING
Vedtak: Saken avsluttes.
05/97 STORTINGS-VALGET 1997
Vi har fått brev fra FFO om valg-møte i Sandvika
onsdag 03.09.97 (vedlegg 2/74).
Møtet starter kl. 19.00 til 21.00.
Mange har lyst,
men ikke mulighet til å være med.
Lars Ole spør Renne.
Vi har fått brev fra Rådgivningsgruppa i Asker (vedlegg 3/74).
De spør om vi vil hjelpe til
med å sjekke om partiene
har ordnet med lett-lest valg-informasjon.
Tove, Harald og Anne vil være med,
Side – 3
men Per er litt usikker.
Lars Ole ringer og avtaler med Renne.
Vi møtes ved Narvesen kiosken
ved National-teateret stasjon
fredag 05.09.97 kl. 16.00,
vi besøker partienes valg-boder på Karl Johan.
Vi regner med å være ferdig iløpet av 2 timer.
Når det gjelder å se på tilgjengeligheten til valg-lokalene,
så møtes vi i Rådhusets borg-gård 15.09.97 kl. 15.30.
Etter å ha besøkt valg-lokalet i Rådhuset,
besøker vi tre av stemme-lokalene
til gruppens medlemmer.
Vi regner med å være ferdige ca. kl. 18.00.
Vedtak: Se punktene over.
06/97 ANSVARS-OMRÅDER
Toves ansvars-område er boliger med tilsyn
for utviklingshemmede.
Tove har vært på noen møter
om kommunens arbeid med slike saker.
Anne har ennå ikke valgt noe område,
men kan tenke seg å være sammen med Per
på området arbeid for utviklingshemmede.
Både arbeid på vernede og vanlige arbeids-plasser.
Vedtak: Vi fortsetter saken på neste møte.
EVENTUELT:
Vi avtaler dato for befaring
på Bekkestua og Sandvika buss- og tog terminal
på neste møte.