Rådgivningsgruppen

Nr. 72 – Referat fra 27. mai 1997

Referat fra 27. mai 1997
Tilstede: Per Gulbrandsen, Renne Hubertus, Harald Kjeldsberg
Anne Balstad og Tove Kjevik.
Møteleder: Harald Kjeldsberg
Referent: Lars Ole Bolneset
Sted: Løkkeåsveien 2.
Tidspunkt: Kl. 14.00 til kl. 17.00
Faste punkter:
 Godkjenning av referat nummer 71
Referatet ble godkjent.
 Referat fra andre møter
Møte i arbeids-gruppen på REGA (se sak 02/97).
Lars Ole har hatt møte med Geir Aasgård
i distrikt-overgripende tjenester i Bærum kommune.
Rådgivningsgruppen blir kanskje et prosjekt
fra høsten 1997.
 Avis-utklipp
Tove hadde med avis-utklipp fra Budstikka 23.05.97
om museum på Emma Hjorth.
Og avis-utklipp fra Budstikka 24.05.97
om uvettig bruk av miljø-container.
Side – 2
 Beskjeder og informasjon
Enighet om at neste møte flyttes
fra tirsdag 10.06 til tirsdag 17.06
slik at Harald får vært med på avslutningen.
 Brev til gruppen
Brev fra SV-politiker Liv Hilde Vårvik Lien,
som takket for besøket.
 Kontakt med samarbeids-partnere
Ingen kontakt.
? Hva er andre utviklingshemmete opptatt av?
Mange er opptatt av ViVil-lekene og festen i Lommedalen.
Medlemmene i RGB har spurt venner
og de skal stemme ved årets Stortings-valg.
Tove har snakket med åtte arbeids-kolleger
og de skal alle sammen stemme ved årets Stortings-valg.
Anne har spurt fem arbeids-kolleger
og alle skal stemme ved årets Stortings-valg,
men to vet ikke hvilket parti de skal stemme på.
SAKER
02/97 ARBEIDS-GRUPPE / REGA
Det har vært møte i arbeids-gruppen mandag 26.05.
Der ble det bestemt at Harald og Tove
skal ordne med bord-kort.
Harald var litt usikker
på det å være leder for arbeids-gruppen,
men det har gått meget bra.
Har fått god hjelp av de andre i gruppen.
Vedtak: Ingen vedtak.
Side – 3
08/95 RIDE-SENTERET
Medlemmene syntes brevet var bra skrevet.
Vedtak: Avventer saken.
03/97 MILJØ-VENNLIG HUS-HOLDNING
Vi så på avfalls-guiden.
Tegningene er for utydelige.
Det står om Skvette`n stasjon,
men ikke hvor man kan finne den.
Vedtak: Fortsetter saken.
Alle ser på brosjyren om miljø-stasjonen
ved Isi avfalls-anlegg.
05/97 STORTINGS-VALGET 1997
Vedtak: Avventer svar fra Bærum kommune.
EVENTUELT:
Rådgivningsgruppe i Oslo
Per inviterte Ivar Kjelsberg
til å komme på møte i dag,
men han kunne ikke komme.
Per inviterer han
til et møte til høsten.
Sandvika stasjon
Skjermene på Bekkestua er bedre, fordi
bokstavene er større og
fordi det er hvite bokstaver på blå bak-grunn.
Hvordan skal vi jobbe videre med saken?