Rådgivningsgruppen

Nr. 70 – Referat fra 30. april 1997

Referat fra 30. april 1997
Tilstede: Per Gulbrandsen, Anne Balstad,
Renne Hubertus og Tove Kjevik.
Møteleder: Per Gulbrandsen
Referent: Lars Ole Bolneset
Sted: Løkkeåsveien 2.
Tidspunkt: kl. 14.00 til kl. 17.00
Besøk: Liv Vårvik Lien fra Senterpartiet
Faste punkter:
 Godkjenning av referat nummer 69.
Referatet ble godkjent.
 Referat fra andre møter
Ingen referat fra andres møter.
 Avis-utklipp
Tove hadde med avis-utklipp fra Budstikka
om vei-krisen i kommunen og
at Hjortehaven er et veldig rart navn
på et nytt bolig-felt på Emma Hjorth.
 Beskjeder og informasjon
Ingen beskjeder.
Side – 2
 Brev til gruppen
Ingen brev.
 Kontakt med samarbeids-partnere
Lars Ole har snakket med Rådgivningsgruppen i Asker.
Noen av medlemmene i gruppen
har vært på møte med REGA og Emma Hjorths Venner
(se sak 02/97).
? Hva er andre utviklingshemmete opptatt av?
Medlemmene i gruppen spør andre utviklingshemmete om
de skal stemme til høstens valg.
Saken tas opp på neste møte.
SAKER
02/97 ARBEIDS-GRUPPE / REGA
Det har vært møte i arbeids-gruppen.
Harald, Renne, Anne og Tove var med på møtet.
Den ny datoen for Bistroen er lørdag 14. juni.
Det vil bli servert middag og dessert.
Neste møte i arbeids-gruppen blir mandag 26. mai.
Anne og Tove er fornøyd med måten arbeids-gruppen
jobber på.
Vedtak: Renne og Harald sier sin mening om arbeids-gruppen
på neste møte.
08/95 RIDE-SENTERET
Vi snakket om hva en regulerings-plan er for noe.
Det er en plan som sier noe om hvor man skal bygge og
hvor stort det skal bygges.
Vedtak: Fortsetter saken på neste møte.
03/97 MILJØ-VENNLIG HUS-HOLDNING
Side – 3
Vedtak: Utsettes.
04/97 LEDSAGER-BEVIS
Vedtak: Følger saken videre til behandling i kommune-styret.
05/97 STORTINGS-VALG 1997
Vi har ennå ikke hørt noe fra Sofie Hvidsten Harnes.
Rådgivningsgruppen i Asker har sendt et brev
til alle politiske partier i Norge og
bedt om at det lages et lett-lest parti-program.
Forslag om at vi kan samarbeide med
rådgivningsgruppen i Asker om å finne ut hvordan
de lett-leste parti-programmene
kan nå ut til de som trenger det.
Vedtak: Fortsetter saken på neste møte.
EVENTUELT:
Per har fått telefon-nummeret til Ivar i Oslo.
Per forteller fra samtalen med Ivar på neste møte
Rådgivningsgruppen i Asker har sendt brev til
andre rådgivningsgrupper i Norge
for å finne ut hvordan de jobber.
De vil gi oss svar så fort de vet noe mer.
Politiker-stafetten
Det var hyggelig å ha Liv Vårvik Lien på besøk.
Kanskje kommer Anders Ekland fra Rød Valg-allianse
på vårt neste møte.