Rådgivningsgruppen

Nr. 7 – Referat fra 28. november 1993

REFERAT FRA MØTET I RÅDGIVNINGSGRUPPEN SØNDAG 28.11.93
(MØTET NR.7)

Tidspunkt: 18.00 – 21.00
Tilstede: Tove, Rene og Steingrim
Fravær: Jannicke (har gitt beskjed
Referent: Lars Ole

3/93 SNAKKE TIL TELEFONSVARER
Tove og steingrim ringte til telefonsvareren.
Vi hører på opptaket på neste møte.

8/93 VIDEO OM HVEM VI ER
Saken ble utsatt

9/93 KULTURKONFERANSE I ASKER
Saken ble utsatt

13/93 SAKER SOM MEDLEMMENE I GRUPPEN
ER OPPTATT AV

Tove: gruppeboliger

 

 

14/93 INFORMASJON PÅ KLUBBEN
Vi lager en plakat med informasjon om hva rådgivnings-gruppen er.

Vi informerer om rådgivnings-gruppen
På skui-festen, hvis det er i orden for klubben.

Lars ole spør pim eller annett.

Vi tok bilde av alle i gruppen
Og av gruppen som satt rundt et bord

Vi begynte på et forslag til
Informasjons-plakat.
Fortsetter på neste møte.

15/93 TILRETTELEGGING AV SANDVIKA
Vi så på forslaget til tilgjengelighetsmal.

Tilgjengelighetsmal er en oppskrift
På hva man må gjøre
For at det skal være lett for alle
Å komme seg frem til et sted.

Vi sender vårt forslag om hvordan
Man kan merke et sted med tegninger
For å gjøre det lettere for alle å finne frem, til veivesenet ved jan jansen.

16/93 INTERVJU AV RÅDGIVNINGS-GRUPPEN
Vi laget svar på spørsmålene fra klubbens video-gruppe.
Steingrim blir intervjuet 30.11. På klubben.