Rådgivningsgruppen

Nr. 69 – Referat fra 15. april 1997

Referat fra 15. april 1997
Tilstede: Per Gulbrandsen, Renne Hubertus, Tove Kjevik,
og Harald Kjeldsberg.
Møteleder: Tove Kjevik
Referent: Lars Ole Bolneset
Sted: Løkkeåsveien 2.
Tidspunkt: kl. 14.00 til kl. 17.00
Besøk: Kristen Damsgaard fra Arbeiderpartiet
Faste punkter:
 Godkjenning av referat nummer 68.
Referatet ble godkjent.
 Referat fra andre møter
Ingen referat fra andres møter (se sak 02/97).
 Avis-utklipp
Tove hadde med en artikkel fra Budstikka
om ut-byggingen av Fornebu.
Behov for nye arbeids-plasser for funksjonshemmede
bør komme så tidlig som mulig,
for å være med i planene.
Side – 2
 Beskjeder og informasjon
Neste møte blir flyttet fra tirsdag 29.4.97
til onsdag 30.4.97.
Ellers samme sted og klokkeslett.
 Brev til gruppen
Informasjon fra Epi-lepsi-foreningen om
åpent møte med tema:
«Epi-lepsi – psykiske faktorer – sammenheng?»
 Kontakt med samarbeids-partnere
Intet spesielt.
? Hva er andre utviklingshemmete opptatt av?
Tillits-mennene på Hauger verksted skal på orienterings-møte
og får vite mer om flytting til Løksaveien 12.
SAKER
02/97 ARBEIDS-GRUPPE / REGA
Første Bistro blir sansynligvis lørdag 24. mai.
Det skal være tre møter til før Bistroen.
Gruppen består nå av 6-7 personer.
Gruppen har snakket om arbeids-fordelingen.
Harald er ord-styrer.
Medlemmene i gruppen viser stor interesse for
det å lage Bistro.
Vedtak: Harald holder oss informert om
hvordan det går med arbeidet går.
Side – 3
03/97 MILJØ-VENNELIG HUS-HOLDNING
Renne ville levere plantevern-middelet tilbake til butikken.
Tove ville levere gammel olje på en bensin-stasjon.
Hvis man finner dynamitt,
bør man ta kontakt med politiet eller forsvaret.
Vedtak: Vi fortsetter med brosjyrene på neste møte.
04/97 LEDSAGER-BEVIS
Kristen Damsgaard kunne fortelle at vårt forslag
fra siste møte
kom med i vedtaket om ledsager-bevis.
«For arrangement hvor kommunen er med-arrangør
vil det oppfordres til å godta ledsager-bevis».
Vedtak: Følger saken videre til kommune-styret.
05/97 STORTINGS-VALG 1997
Lars Ole leste opp forslag til brev.
Når det gjelder lett-lest informasjon,
har Lars Ole ikke tatt dette opp
med Rådgivningsgruppen i Asker.
Vedtak: Medlemmene skriver under brevet til Sofie Hvidsten Harnes.
Lars Ole sender brevet til Sofie Hvidsten Harnes
og tar kontakt med Rådgivningsgruppen i Asker.
EVENTUELT:
Per ønsker telefon-nummeret til Bjørne-huset.
Slik at han kan ringe dit på kvelden.
Per prøver å legge beskjed om at hun ringer han på kvelden.
Vi venter på brev fra Rådgivningsgruppen i Asker
om hvor mange andre rådgivningsgrupper det finnes i Norge.
Politiker-stafetten
Det var hyggelig å ha Kristen Damsgaard på besøk.
Kanskje kommer Liv Vårvik Lien fra senterpartiet eller
Anne Lise Kullmann fra Høyre på vårt neste møte.