Rådgivningsgruppen

Nr. 62 – Referat fra 10. desember 1996

Referat fra 10. desember 1996
Tilstede: Per Gulbrandsen, Renne Hubertus,
Tove Kjevik og Harald Kjeldsberg
Møteleder: Renne
Referent: Lars Ole Bolneset
Sted: Jonsbråten EHH
Tidspunkt: kl. 15.00 til kl. 17.00
Faste punkter:
 Godkjenning av referat nummer 61.
Referatet ble godkjent.
 Referat fra andres møter
Ingen andre møter.
 Avis-utklipp
Ingen avis-utklipp.
 Beskjeder og informasjon
Ingen beskjeder.
 Brev til gruppen
Brev fra Bodil Riisberg (se sak 12/95).
 Kontakt med samarbeids-partnere
Intet spesielt.
Side – 2
? Hva er andre utviklingshemmede opptatt av?
Ingen hadde noe til dette punktet.
SAKER
12/95 TILGJENGELIGHET FOR
UTVIKLINGSHEMMEDE
Vi har fått brev fra Bodil Riisberg (vedlegg 1/62).
Renne ønsket en bedre forklaring på
hvorfor vårt prosjekt ikke lenger er aktuelt.
Harald og Renne ønsket å få vite mer om EU-prosjektet.
Vedtak: Vi inviterer Claus Andersen til et møte i januar
for å fortelle oss om EU-prosjektet.
Lars Ole tar kontakt med Bodil Riisberg og
spør om hvorfor vårt prosjekt ikke lenger er aktuelt.
08/96 BRUKER-MEDVIRKNING / HESO
Lars Ole la frem en opp-summering
av det informasjons-materialet
vi hadde fått fra Bruker-orienterings-prosjektet.
Bruker-avtale i hjemme-baserte tjenester og verdi-grunnlaget
er viktig for utviklingshemmede.
Vedtak: Vi fortsetter saken på neste møte.
09/96 KULTUR-KONFERANSE 1996
Renne syntes konferansen var topp.
Han fikk tanker om hvordan vi kan jobbe videre.
Han ønsker også å jobbe alene
med saker han er opptatt av.
Alt var bra lagt opp og
det var fint at tids-programmet ikke var for stramt.
Vedtak: Anne og Renne forteller om konferansen
til hele gruppen på neste møte.
07/96 RIDE-SENTERET / REGA
Side – 3
Harald har snakket med Bård Kjetil Dahl
om å få med flere utviklingshemmede
i en arbeids-gruppe.
Dahl syntes dette var et godt forslag.
Brukerne bør bestemme mest mulig selv.
Vedtak: Fortsetter saken på neste møte.
Møtet ble avsluttet med Vise-cafe på Emma Cafe.