Rådgivningsgruppen

Nr. 61 – Referat fra 26. november 1996

Referat fra 26. november 1996
Tilstede: Per Gulbrandsen, Anne Balstad og
Harald Kjeldsberg
Møteleder: Harald
Referent: Lars Ole Bolneset
Sted: Løkkeåsveien 2.
Tidspunkt: kl. 14.00 til kl. 17.00
Faste punkter:
 Godkjenning av referat nummer 60.
(12/96) Per ønsker et møte med Brukerrådet før
eventuell avstemming om logo og navn på «KLUBBEN».
Referatet ble godkjent.
 Referat fra andres møter
Harald har vært på møte med Bård Kjetil Dahl fra REGA og
Ellen Johansen fra Emma Hjorths Venner.
På møtet ble det fordelt arbeids-oppgaver for
jule-verkstedet søndag 1. desember 1996.
Se også sak 07/96.
Harald, Anne og Per har vært på møte med Bærum FFO
på Vettre kurs- og konferanse-senter.
Peter Hjort snakket om prosjektet «Enda bedre Bærum».
Alle syntes det var et kjempe fint program.
Per tok opp spørsmålet om utviklingshemmedes rett til
arbeid i vanlige bedrifter.
Side – 2
 Avis-utklipp
Ingen avis-utklipp.
 Beskjeder og informasjon
Ingen beskjeder.
 Brev til gruppen
Brev fra område-prosjektet.
 Kontakt med samarbeids-partnere
Se punktet Referat fra andres møter.
? Hva er andre utviklingshemmede opptatt av?
Ingen hadde noe til dette punktet.
SAKER
08/96 BRUKER-MEDVIRKNING / HESO
Vi har mottat informasjon om Bruker-orienterings prosjektet.
Lars Ole legger dette frem på neste møte.
Vi prøver å få til et samarbeids-møte i januar 1997.
Vedtak: Vi sender referat fra våre møter
til Nina Torp Høisæther og Trude Jerijervi.
09/96 KULTUR-KONFERANSE 1996
Anne og Renne var på kultur-konferansen.
Anne syntes det var lære-rikt og intressant.
Hun lærte om filosofi som beyr venn og kunnskap.
Vedtak: Renne og Anne forteller mer på neste møte.
07/96 RIDE-SENTERET / REGA
Side – 3
Det skriftlige programmet
om aktiviteter i desember
er ikke blitt forandret.
Harald tar dette opp med REGA.
Vedtak: Harald snakker med Bård Kjetil Dahl
om å få med flere utviklingshemmede
i en arbeids-gruppe.
EVENTUELT
Neste gang er det avslutning.
Forslag fra Anne om å dra på Vise-kveld på Emma Cafe.
Se nærmere informasjon på neste saksliste.