Rådgivningsgruppen

Nr. 60 – Referat fra 12. november 1996

Referat fra 12. november 1996
Tilstede: Tove Kjevik, Per Gulbrandsen, Anne Balstad,
Renne Hubertus og Harald Kjeldsberg
Møteleder: Per
Referent: Lars Ole Bolneset
Sted: Løkkeåsveien 2.
Tidspunkt: kl. 14.00 til kl. 17.00
Faste punkter:
 Godkjenning av referat nummer 59.
Referatet ble godkjent.
 Referat fra andres møter
Harald har vært på møte med Bård Kjetil Dahl fra REGA.
De snakket om programmet for desember 1996.
Harald mente at det som skulle skje var fint,
men at det skriftlige programmet var lite over-siktlig.
 Avis-utklipp
Ingen avis-utklipp.
Side – 2
 Beskjeder og informasjon
Harald skulle hilse fra Nina Torp Høisæter og
Trude Jerijervi fra HESO.
Han traff dem på bolig-kontoret.
 Brev til gruppen
Brev fra Epilepsi-foreningen.
Invitasjon til jule-bord på Bjørnehuset torsdag 28.11.96.
 Kontakt med samarbeids-partnere
Vi får nærmere beskjed fra Anne Kvaal, FFO
om seminaret på Vettre.
? Hva er andre utviklingshemmede opptatt av?
Tove har snakket med noen om hva de er opptatt av.
Harald forteller at mange snakker om Dissimillis konserten.
På jobben til Renne snakker de også mye om konserten.
SAKER
07/96 RIDE-SENTERET
Vi var på møte med Hedda Kristiansen 21.10.96.
Møtet startet med middag på Emma cafe.
Hun fortalte om Regionalt aktivitets-senter (REGA).
REGA ønsker å samarbeide med RGB.
Forslag fra Lars Ole om
at Harald får ansvaret for å følge opp samarbeidet.
Vi så på at de holdt på å pusse opp
avdeling Fagnatun og Hegnatun
hvor det skal bygges sanse-hus.
Vi så også hvor ride-senteret skal bygges.
Vedtak: Harald er RGBs representant i møter med REGA.
Side – 3
08/96 BRUKER-MEDVIRKNING / HESO
Vi ønsker å samarbeide med HESO i denne saken.
Forslag fra Renne om at vi ber de om å sende oss
informasjon om bruker-medvirknings-prosjektet.
Per ønsket at vi kunne bli invitert til et møte med HESO.
Vedtak: Lars Ole tar kontakt med Nina Torp Høisæther og spør om
09/96 KULTUR-KONFERANSE 1996
Det blir Kultur-konferanse lørdag 23 og søndag 24 oktober.
Vedtak: Anne, Per og Renne blir med på konferansen.
10/96 BUSSTERMINALEN PÅ BEKKESTUA
Vi reiser på ny befaring,
fordi terminalen ikke var helt ferdig når vi var der sist.
Vedtak: LO sjekker med Jan Jansen i Teknisk
om hvem som skal ha resultatet av befaringen.
11/96 VERTSKOMMUNE-TILSKUDD
Vi har ennå ikke fått noe svar fra formann-skapet
på brevet vi sendte .
Vedtak: Lars Ole sjekker dette.
12/96 LOGO OG NAVN PÅ «KLUBBEN»
Per foreslo «Herredshuset»
fordi det er viktig å ta vare på historien.
Harald, Anne, Tove og Renne syntes
«Flerbruks-huset» er et bra navn.
Fordi det er mange som skal bruke huset og
det skal brukes til mange forskjellige ting.
Vedtak: Brukerrådet informeres om kommentarerene.