Rådgivningsgruppen

Nr. 6 – Referat fra 14. november 1993

REFERAT FRA MØTET I RÅDGIVNINGSGRUPPEN SØNDAG 14.11.93
(MØTET NR.6)

Tidspunkt: 18.00 – 21.00
Tilstede: Tove, Rene og Steingrim
Fravær: Jannicke (har gitt beskjed
Referent: Lars Ole

9/93 KULTURKONFERANSE I ASKER
Rene fortalte hva han gjorde på konferansen.

Han lærte om hva en tolk for
Psykisk utviklingshemmede er.

Han sto og snakket på «speakers corner» midt i asker sentrum.

Vi så på hefter og bøker fra Sverige
Og eksempler på lettlest-informasjon

 

 

 

 

11/93 HYTTETUR
Vi utsetter hytteturen til januar 1994
Fordi det er mange som ikke kan før jul.

12/93 EMMA HJORT
Steingrim leste avisutklippet om «mønsterby»

Vi snakket om det som sto i avisutklippet.

Steingrim er usikker på hvem det er som skal flytte inn.

Kjenner de til psykisk utviklingshemmedes behov?

Gruppen skal følge med på hva som skjer
På Emma Hjorts hjem.

Forslag fra rene om å dra opp
Og se på området til våren.

13/93 SAKER SOM MEDLEMMENE I GRUPPEN
ER OPPTATT AV

Steingrim: fremtiden til Emma Hjort
Rene: tilrettelegging av Sandvika
Tove: skal tenke på det

14/93 INFORMASJON PÅ KLUBBEN
Vi venter med å lage informasjonstavle
Til det nye klubbhuset er ferdig.