Rådgivningsgruppen

Nr. 58 – Referat fra 15. oktober 1996

Referat fra 15. oktober 1996
Tilstede: Tove Kjevik, Per Gulbrandsen, Anne Balstad,
Renne Hubertus og Harald Kjeldsberg
Møteleder: Anne
Referent: Lars Ole Bolneset
Sted: Løkkeåsveien 2.
Tidspunkt: kl. 14.00 til kl. 17.00
Faste punkter:
 Godkjenning av referat nummer 57.
Referatet ble godkjent.
 Referat fra andres møter
Vi så på referat fra styre-møte i FFO 26.09,
 Avis-utklipp
Harald og Tove hadde med avis-utklipp
om ride-senteret på Emma Hjorth.
 Beskjeder og informasjon
Samarbeids-samling for alle
funksjonshemmedes organisasjoner i Bærum
onsdag 23. oktober kl. 18.00.
Harald og Anne drar og reprensenterer RGB.
Lars Ole sjekker angående mat på møte.
Side – 2
Åpen dag på Hauger verksted
lørdag 26. oktober kl. 10 – 13.
 Brev til gruppen
Brev fra epilepsi-foreningen.
 Kontakt med samarbeids-partnere
Lars Ole har vært i kontakt med Ellen Johansen
om ride-sentert på Emma Hjorth (se sak 07/96).
Per etterlyser hvordan det går
med start av Rådgivningsgruppe i Oslo.
? Hva er andre utviklingshemmede opptatt av?
Anne har snakket med to venner og
fortalte til resten av gruppen
hva de er opptatt av.
SAKER
08/95 RIDE-SENTERET
Hedda Kristensen inviterer RGB
til informasjons-møte om REGA.
Hvordan går det med utbyggingen på Emma Hjorth?
Vi møtes i kantinen på området
kl. 15.00.
Vi spiser middag der.
Vi får omvisning på området.
Møtet er ferdig kl. 17.00.
Lars Ole henter Per og Tove
på Hauger Verksted kl. 14.55.
Vedtak: Alle i RGB kommer.
08/96 BRUKER-MEDVIRKNING / HESO
Side – 3
Tove har ringt og invitert Nina Torp Høisæter
til å kommer på neste møte.
Vi snakket litt om hva HESO jobber med.
Vedtak: Renne tar opp saken om vakt-skifte
09/96 KULTUR-KONFERANSE 1996
Det blir Kultur-konferanse
lørdag 23. november og søndag 24. november.
Vedtak: Alle leser igjennom handlings-planen
og setter streker de stedene
dere mener det er noe viktig.
10/96 BUSSTERMINALEN PÅ BEKKESTUA
Det var flere forslag
til hva som kunne gjøre terminalen mer tilgjengelig.
Renne syntes den var dårlig opp-merket.
Det var en del ting som ikke var ferdig
Vedtak: Vi fortsetter saken på neste møte.
11/96 VERTSKOMMUNE-TILSKUDD
Vedtak: Vi venter på svar på brevet.
EVENTUELT
Intet spesielt