Rådgivningsgruppen

Nr. 57 – Referat fra 3. oktober 1996

Referat fra 3. oktober 1996
Tilstede: Tove Kjevik, Anne Balstad og
Renne Hubertus
Møteleder: Renne
Referent: Lars Ole Bolneset
Sted: Mc Donalds på Bekkestua
Tidspunkt: kl.15.00 til kl. 17.30
Faste punkter:
 Godkjenning av referat nummer 56.
Referatet ble godkjent.
 Referat fra andres møter
Sett på referat fra Rådet for funksjonshemmede.
Sett på referat fra møte i formann-skapet 18. september.
I sak 187/96 om vertskommune-tilskudd
vil kommunen vurdere å kutte ned på
tilbudet til utviklingshemmede
hvis vertskommune-tilskuddet tas bort.
Lars Ole sender brev til formann-skapet
med spørsmål om hvilke tilbud
kommunen vil kutte ned på (se vedlegg 3/57).
 Avis-utklipp
Tove hadde med utklipp fra Budstikka
om Emma Rock på Emma Hjorth.
Side – 2
 Beskjeder og informasjon
Invitasjon til samling
for alle funksjonshemmedes organisasjoner i Bærum
onsdag 23. oktober kl. 18.00.
Skal vi dra?
Tas opp på neste møte.
 Brev til gruppen
Brev fra Nina Torp Høisæter (se sak 08/95).
Brev fra komite for barn og eldre (se sak 08/96).
 Kontakt med samarbeids-partnere
Fritids-kalenderen for høsten 1996
er kommet.
Tove etter-lyser møte med bruker-rådet.
? Hva er andre utviklingshemmede opptatt av?
Flere gir uttrykk for at de ønsker en kjæreste og
synes det er vanskelig å finne noen.
Anne og Tove skal snakke med noen til neste møte – utsatt.
SAKER
04/95 FRI FRA ARBEID
Anne skal søke på ny jobb
på Matvare-huset Supra
derfor venter hun med å søke om permisjon med lønn.
Vedtak: Saken blir utsatt til Anne blir ansatt i den nye jobben.
08/95 TILSYNS-UTVALG
Side – 3
Vi har fått brev fra Lill Holan (se vedlegg 1/57)
i komite for barn og eldre.
Komiteen ber RGB om å komme med en ut-talelse
om tilsyns-ordningen.
RBG ønsker å være med på å lage
informasjons-materiell om tilsyns-utvalget.
Vedtak: Lars Ole sender gruppens svar til Lill Holan (se vedlegg 1b/57).
Vi avventer behandling i komite for barn og eldre.
08/96 BRUKER-MEDVIRKNING / HESO
Vi har mottatt brev fra Nina Torp Høisæter i HESO
(vedlegg 2/57).
Hun ønsker å komme på et møte og
snakke med oss om bruker-medvirkning.
Vi setter pris på at hun vil komme
og ønsker henne hjertelig velkommen.
Vedtak: Tove ringer Nina Torp Høisæter og
inviterer henne til møte 29.10.96
09/96 KULTUR-KONFERANSE 1996
Det blir Kultur-konferanse
lørdag 26. oktober og søndag 27. oktober.
På konferansen skal vi snakke om
FN`s standard-regler og
Regjeringens handlings-plan for
funksjons-hemmede for perioden 1994-1997.
Vedtak: Alle leser igjennom
den lett-leste utgaven av handlings-planen.
EVENTUELT
Intet spesielt