Rådgivningsgruppen

Nr. 56 – Referat fra 17. september 1996

Referat fra 17. september 1996
Tilstede: Per Guldbrandsen, Tove Kjevik,
Harald Kjeldsberg og Renne Hubertus
Møteleder: Harald
Referent: Lars Ole Bolneset
Sted: Løkkeåsveien 2.
Tidspunkt: kl.14.00 til kl. 17.00
Faste punkter:
 Godkjenning av referat nummer 55.
Referatet ble godkjent.
 Referat fra andres møter
Sett på referat fra møte i funksjonshemmedes råd og FFO Bærum.
 Avis-utklipp
Tove hadde med informasjon om
Dissimilis musikalen «Graset er grønt for æille».
 Beskjeder og informasjon
Befaring på den nye Bekkestua buss-terminal
blir flytttet til torsdag 3. oktober.
Vi møtes på MacDonalds på Bekkestua kl. 16.30.
Side – 2
 Brev til gruppen
Ingen nye brev til gruppen.
 Kontakt med samarbeids-partnere
Harald har vært i kontakt med
Ellen Johansen i Emma Hjorths venner
om det nye ride-senteret.
Se egne sak.
Renne ringer Kirsten Hognestad Haugen og
spør om hvor det blir av fritids-kalenderen
for høsten 1996.
? Hva er andre utviklingshemmede opptatt av?
Anne skal snakke med noen til neste møte – utsatt.
SAKER
08/95 TILSYNS-UTVALG
Lars Ole har snakket med kommunal-direktøren i HESO
og gitt beskjed om at RBG ønsker å være med på å lage
informasjons-materiell om tilsyns-utvalget.
Lars Ole har snakket med den saksbehandleren som skal
forberede saken for kommunestyret.
Vedtak: Vi avventer behandling i kommune-styret
om opprettelse av tilsyns-utvalg.
04/95 FRI FRA ARBEID
Vedtak: Anne sjekker om det finnes noen tillits-valgt på jobben og
om hun er organsiert i en fag-forening.
Saken blir utsatt.
Side – 3
07/96 IDEDUGNAD OM RIDE-SENTERET
Harald har snakket med Ellen Johansen i
Emma Hjorths Venner.
Ellen Johansen skal sjekke
om det blir noen flere møter om ride-senteret
og så ta kontakt med Harald.
Vedtak: Venter på svar fra Ellen Johansen.
12/95 TILGJENGELIGHET
FOR UTVIKLINGSHEMMEDE
Lars Ole tar kontakt med Bodil Riisberg
og hører hvordan det går med saken.
Vedtak: Venter på svar fra Bodil Risberg
06/96 SEMINAR OM ARBEIDET MED REFORMEN
Vedtak: Se på video fra seminaret
er utsatt til neste møte.
08/96 BRUKER-MEDVIRKNING / HESO
Vi leste forslaget til brev (vedlegg 1/56).
som skal sendes Nina Torp Høisæter i HESO.
RGB ønsker å være med på å panlegge
handlings-planen for perioden 1997 – 2000.
Vedtak: Lars Ole renskriver og sender brevet.
EVENTUELT
Intet spesielt.