Rådgivningsgruppen

Nr. 554 – Referat fra 19. mars 2024

Referat fra 19. mars 2024
Tilstede: Merete Bjørke, Morten Ellertsen, Cecilie Dahl,
Håkon Solbakken og Kenneth Johansson
Ikke tilstede:
Møte-leder: Cora Galucio
Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset
Sted: Kommunegården møterom
Tidspunkt: Kl. 09.00 til 15.00
Besøk:
Neste møte: Tirsdag 2. april
Vedlegg:


Informasjon fra andre møter og konferanser
Merete og Cecilie var på SB i går.
Det ble et kort møte.
Vi får to saker å jobbe med i SAR.

Det skal bestemmes profil for BOAT.
Profilen skal handle om brukerne.
Skal være løst før sommeren.

Det skal gjennomføres bruker-undersøkelse.
Kanskje på flere måter.
Vi får spørsmålene snart
og kan begynne å jobbe med de.

Merete, Cecilie og Håkon var på NFU-konferanse på fredag.
Konferansen handlet om CRPD,
Det betyr FN-konvensjonen.
Konferansen var i Oslo kongress-senter.
Neste gang så hører vi på noen innlegg
og bruker også tid til å snakke i mindre gruppe.
Lurt å forberede seg på forhånd.
Avis-utklipp og andre nyheter
Teaser-filmen til Hus-råd-pakka er ferdig.
Vi så på den.
Den ble kjempe-bra.


Beskjeder og informasjon
Det ble ikke noe møte uten tilrettelegger
og Lars Ole fant ingen vikar.
Stolthets-paraden er 8. juni.
Vi inviterer med oss folk fra SAR.

@ E-post
Nyhets-brev fra ULF.
De har mange spennende prosjekter på gang.
Internett, hjemmeside og Facebook
Har sett på BRA-nytt fra TV-bra.
Den handlet om ferie-tilbud i Bergen og om MTEK i Asker.


Brukerrådsarbeid -”Alt om oss, med oss”
bruker-rådsarbeid i Bærum kommune - SAR

Saker til SAR:

BA-rådet, Sentralt bruker-råd og andre råd

Liste over problem-stillinger på system-nivå som er IKKE fungerer.
Innspillene er fra dialog-konferansen «Snakke sammen».
Det er vanskelig å få beboere til å komme på husråd:
Saksliste og forberedelse av det som skal tas opp
samme med din primær.
Ekstra påminnelse rett før.
Ta opp en sak som er viktig for alle,
behøver ikke være stor sak.
Servere noe godt å spise.
Effektive møter, ikke for lange.
Flinke møteledere – trene på oppgaven.


Sentralt bruker-råd
Neste møte er mandag 29. april
og siste bruker-råd før sommeren er mandag 3. juni.


Nordisk paraply
Intet nytt siden sist.


SAKER

03/23 Kurs i bruk av DigiMeg
I løpet av april så kommer det en oppdatering av DigiMeg.
Lars Ole samarbeider med Micke fra Sverige
om å lage gode løsninger for oss.
Vedtak: Vi venter med full oppstart av DigiMeg
til etter påske.


04/23 Dialog-konferanse i februar 2024
Konferansen var veldig kul.
God mat.
RGBs innsats var bra
Innslaget med BRAVO trim-appen
Ord-sky med Mentimeter var spennende og nyttig.

Vedtak: Vi vil gjerne ha en ny konferanse om et eller to år.

Godkjenning av referat nummer 554
Referatet ble godkjent.

Saks-liste for neste møte
Delt ut.


EVENTUELT
Ingen saker.