Rådgivningsgruppen

Nr. 552 – Referat fra 9. januar 2024

Referat fra 9. januar 2024
Tilstede:	Merete Bjørke, Morten Ellertsen, Cecilie Dahl,
Håkon Solbakken og Kenneth Johansson 
Ikke tilstede:	Cora Galucio
Møte-leder:	Morten Eilertsen
Tilretteleggere: 	Lars Ole Bolneset
	Sted:			Kommunegården møterom
	Tidspunkt:	Kl. 09.00 til 15.00
Besøk:	Anne Austveg og Lars-Ove Nordnes
Neste møte:	Tirsdag 6. februar på grunn av MTEK om 14 dager.
Vedlegg:	


	 	Informasjon fra andre møter og konferanser
Ingen møter siden sist på grunn av jule-feiring.


     	Avis-utklipp og andre nyheter
Ingen avis-utklipp eller andre nyheter. 	 Beskjeder og informasjon
 Danse-galla på Ramstad skole 27. januar. 
 Kl. 17.00 til kl. 20.00

   @  E-post
		Ingen e-poster. Internett, hjemmeside og Facebook		
NFU skal ha konferanse 15. mars 
med tema ekspert-utvalgets rapport 
om «inkorporering av CRPD i norsk lov.	
		
På NAKUs sider står det om Øvre Eiker kommune 
sitt arbeid med hus-råd-pakka.Brukerrådsarbeid -”Alt om oss, med oss”
bruker-rådsarbeid i Bærum kommune - SAR

Saker til SAR:
		
BA-rådet, Sentralt bruker-råd og andre råd

Ta opp et tema fra veilederen ved hjelp av valg-hjulet.
Dette er et fast punkt.

Møtet skal være i formann-skap-salen i rådhuset.


Sentralt bruker-råd
Vi har sendt en melding til Vibeke 
med spørsmål om når det er møter i sentralt bruker-råd 
for våren 2024.


		Nordisk paraply
		Intet nytt siden sist.
		SAKER	 

01/19	Veileder Helse-direktoratet
Vi fortsetter å jobbe med veilederen på SAR 
og viser bruk av valg-hjulet.
Vedtak:	Fortsetter å ta opp nye temaer på SAR.


03/23 	Kurs i bruk av DigiMeg	
Lars Ole har laget en mal for referat og saks-liste.
Disse kan brukes når man har møte, 
slik at referatet blir tilgjengelig for alle.
Vedtak:	Vi venter med full oppstart av DigiMeg 
til etter dialog-konferansen «Snakke sammen» 7. februar.


04/23 	Dialog-konferanse i februar 2024	
Anne kom innom og vi snakket om konferansen 
og vår oppgave.	

Vedtak:	Vi må planlegge mer om festen vår på neste møte.


01/24	Stand og deltagelse på MTEK24 i Asker
Oppmøte ved Narvesen på Sandvika tog-stasjon 
kl. 07.45 på tirsdag 23. januar. Samme tid onsdag 24. januar.
	Vi har laget en liste over hva vi trenger til stand.
Det er duk. Brosjyrer, rollup, avis-utklipp, bilder, lettlest materiale.
Lars Ole ordner med dette.
	Oppgaver på MTEK er å stå på stand sammen med RGA, intervjue, dør-vakt, kafe-vert, forelese, være konferanse-deltager.

02/24	RGB 30 år
Vi har laget en liste over alle de som har vært medlemmer 
siden oppstarten i 1993. 
Alle blir invitert til feiringen som blir etter konferansen 7. februar. 
Vi starter kl. 15.30 og avslutter kl. 18.00.
Det blir kake og litt finger-mat.

I invitasjonen skal det stå tider, pen-klær, bidra med historie, 
felles bilde og godt humør.


 	Godkjenning av referat nummer 552
Referatet ble godkjent.

 	Saks-liste for neste møte 
Ikke delt ut på grunn av SAR-møte.


	EVENTUELT 
Ingen saker.