Rådgivningsgruppen

Nr. 551 – Referat fra 5. desember 2023

Referat fra 21. november 2023
Tilstede:	Merete Bjørke, Cecilie Dahl, Morten Ellertsen, 
Cora Galucio, Håkon Solbakken og Kenneth Johansson 
Ikke tilstede:	 
Møte-leder:	Håkon Solbakken
Tilretteleggere: 	Lars Ole Bolneset
	Sted:			Kommunegården møterom U1C7 og U1C3 for SAR
	Tidspunkt:	Kl. 09.00 til kl. 12.00 – SAR kl. 12.30 til 15.00
Besøk:	
Neste møte:	Tirsdag 5. desember på møterom først U1I6, så U1C8
Vedlegg:	


	 	Informasjon fra andre møter og konferanser
Det har vært nasjonal tilrettelegger-samling 
i kommunegården 8. november. 
Det kom deltakere fra Asker, Lillestrøm, Trondheim, Indre Østfold, Øvre Eiker, Gjøvik, Bærum, Hamar og fra NAKU.
Temaene var hvordan jobbe med menneske-rettigheter,
til rette-legger-rollen, begreps-bruk og DigiMeg.     	Avis-utklipp og andre nyheter
Ingen avis-utklipp eller andre nyheter.

Referat fra 5. desember 2023
Tilstede:	Merete Bjørke, Morten Ellertsen, 
Håkon Solbakken og Kenneth Johansson 
Ikke tilstede:	Cora Galucio og Cecilie Dahl
Møte-leder:	Lars Ole Bolneset
Tilretteleggere: 	Lars Ole Bolneset
	Sted:			Kommunegården møterom U1I6 og U1C8
	Tidspunkt:	Kl. 09.00 til 15.00
Besøk:	På teams, FOKUS fra Asker og Oda fra Stavanger VID
Neste møte:	Tirsdag 19. desember i Brynsveien 153
Vedlegg:	


	 	Informasjon fra andre møter og konferanser
Håkon og Merete har vært på med-forsker-konferanse i Oslo 
i forrige uke.
De hørte på foredrag 
og Håkon holdt foredrag om hus-råd-pakka på onsdagen.

Merete, Morten, Magdalena og Håkon var på rettig-hets-fest 
i Øvre Eiker kommune.
Himmel-jegerne holdt et spennende foredrag.
Det ble utdelt priser og noen holdt taler.


     	Avis-utklipp og andre nyheter
Ingen avis-utklipp eller andre nyheter. 	 Beskjeder og informasjon
 Vi starter jule-avslutningen kl. 9 med gløgg og pepper-kaker.
 Så blir det møte med svenskene kl. 10.00
 Kl. 11.00 spiser vi jule-mat. 
 Kl. 13.00 blir levende musikk.

   @  E-post
Vi har snakket med Oda som sendte oss en e-post 
om betaling for foredrag for verne-pleier-studenter. 
Vi lærte litt om hva som trengs.


 Internett, hjemmeside og Facebook		
Fikk ikke tid til å se på hjemme-sider.		
		

Brukerrådsarbeid -”Alt om oss, med oss”
bruker-rådsarbeid i Bærum kommune - SAR

Saker til SAR:
		
BA-rådet, Sentralt bruker-råd og andre råd
Vi har skrevet ferdig SAR-referatet fra siste møte.

Sentralt bruker-råd
Neste møte er 11. desember.
Organisasjonene møtes først fra kl. 15.30 til kl. 16.00.
Cecilie møter fra kl. 16.00 til kl. 17.30.
Merete måtte melde avbud.


		Nordisk paraply
Martin lar laget et presentasjon om å starte 
en egen forening bare for utviklingshemmede.
På med-forsker-konferansen var det flere som skrev seg på liste 
for å få mer informasjon.
		


SAKER	 

03/23 	Kurs i bruk av DigiMeg	
Lars Ole jobber med å legge inn maler i DigiMeg.
Vedtak:	DigiMeg blir stedet for referater og saklister fra 2024. 


04/23 	Dialog-konferanse i februar 2024	
		
Litt fra RGBs arbeid – 2 x12 minutter
-	Litt historie, Møtevirksomhet (fakta på saker og møter)
-	Type saker, hva nå, Temakvelder og konferanser
-	Hva kan RGB bidra med – kan brukes – lett lest – saker i god tid

Husrådpakka
-	Brynsveien Håkon forteller veldig kort

Brukerråd
-	Litt historie, hvorfor
-	Hvilke saker, på alle tjenesteområder?

SAR
-	Litt historie, og hvorfor
-	Saker og gode prosesser

Hva er veien videre – få innspill fra gruppe-arbeid - 2 x 30 minutter.
Vise frem resultater på SAR og på brukerråd, samt husråd etter på.

Spennende spørsmål - 
Huske å bruke oss

Henge opp gamle sko, med budskap inni
Vi er eksperter

Ingen ting om oss, uten oss-

Hvordan få flere med å starte husråd og velges til brukerråd.

Vedtak:	Vi må planlegge mer om festen vår på neste møte. 	Godkjenning av referat nummer 551
Referatet ble godkjent.

 	Saks-liste for neste møte 
Ikke delt ut på grunn av SAR-møte.


	EVENTUELT 
Ingen saker.