Rådgivningsgruppen

Nr. 550 – Referat fra 21. november 2023

Referat fra 21. november 2023
Tilstede:	Merete Bjørke, Cecilie Dahl, Morten Ellertsen, 
Cora Galucio, Håkon Solbakken og Kenneth Johansson 
Ikke tilstede:	 
Møte-leder:	Håkon Solbakken
Tilretteleggere: 	Lars Ole Bolneset
	Sted:			Kommunegården møterom U1C7 og U1C3 for SAR
	Tidspunkt:	Kl. 09.00 til kl. 12.00 – SAR kl. 12.30 til 15.00
Besøk:	
Neste møte:	Tirsdag 5. desember på møterom først U1I6, så U1C8
Vedlegg:	


	 	Informasjon fra andre møter og konferanser
Det har vært nasjonal tilrettelegger-samling 
i kommunegården 8. november. 
Det kom deltakere fra Asker, Lillestrøm, Trondheim, Indre Østfold, Øvre Eiker, Gjøvik, Bærum, Hamar og fra NAKU.
Temaene var hvordan jobbe med menneske-rettigheter,
til rette-legger-rollen, begreps-bruk og DigiMeg.     	Avis-utklipp og andre nyheter
Ingen avis-utklipp eller andre nyheter. 	 Beskjeder og informasjon
  Mer informasjon om jule-avslutningen 19. desember 
  i Brynsveien tar vi på neste møte.

   @  E-post
Vi har fått spørsmål fra Magne på VID Sandvika
om vi vil holde foredrag for verne-pleier-studenter
26. februar 2024 kl. 10.00 til kl. 14.00.
Merete og Håkon tar oppdraget.


Øvre Eiker inviterer til rettighets-fest 
søndag 3. desember på Hokksund ungdomskol 
kl. 16.30 til kl. 20.00.

Påmelding er fredag 24. november.

Merete, Håkon, Morten sjekker og Kenneth 
kan tenke seg å være med.
Det må avklares med felles transport.


 Internett, hjemmeside og Facebook		
Fikk ikke tid til å se på hjemme-sider.		
		

Brukerrådsarbeid -”Alt om oss, med oss”
bruker-rådsarbeid i Bærum kommune - SAR

Saker til SAR:
		
BA-rådet, Sentralt bruker-råd og andre råd
Bjørkelunden brukerråd hadde møte 20. november. 
Stabekk/Sandvika hadde møte forrige uke.
RUVE har valgt ny leder og nest-leder.

Sentralt bruker-råd
Neste møte er 11. desember.
Organisasjonene møtes først fra kl. 15.30 til kl. 16.00.
Cecilie og Merete møter fra kl. 16 til kl. 17.30.


		Nordisk paraply
		Vil bli tatt opp på med-forsker-konferansen i slutten av november.
		


SAKER	 

01/19	Veileder Helse-direktoratet
Vi fortsetter å jobbe med veilederen på SAR 
og viser bruk av valg-hjulet.
Vedtak:	Fortsetter å ta opp nye temaer på SAR.


02/23 	Foredrag på konferansen 
om inkluderende forskning 28. og 29.11	
Vi har sett på programmet som kom for et par dager siden.

Håkon og Kenneth skal holde et innlegg om hus-råd-pakka.
Det skal vare i 20 minutter.
Det skal holdes på onsdagen kl. 10.00.
Foredraget heter: Husrådpakka – et tiltak kan være å lære,
øve og praktisere selvbestemmelse i et trygt og kjent miljø.
Vedtak:	Foredragene må planlegges.
Vi kommer tilbake til tid for dette.


03/23 	Kurs i bruk av DigiMeg	
Håkon ønsket at sakslisten til RGB legges inn i DigiMeg.
Det er meningen at de skal,
men vi må finne en god måte å gjøre det på.
Vedtak:	Spørsmålet om saks-lister tas på neste møte med folka fra DigiMeg. 04/23 	Dialog-konferanse i februar 2024	

Vedtak:	Vi må planlegge mer om festen vår på neste møte. 	Godkjenning av referat nummer 550
Referatet ble godkjent.

 	Saks-liste for neste møte 
Ikke delt ut på grunn av SAR-møte.


	EVENTUELT 
Ingen saker.