Rådgivningsgruppen

Nr. 549 – Referat fra 07. november 2023

Referat fra 7. november 2023
Tilstede:	Merete Bjørke, Cecilie Dahl, Morten Ellertsen, 
Cora Galucio, Håkon Solbakken og Kenneth Johansson 
Ikke tilstede:	 
Møte-leder:	Morten Ellertsen
Tilretteleggere: 	Lars Ole Bolneset
	Sted:			Kommunegården møterom U1C21
	Tidspunkt:	Kl. 09.00 til kl. 11.30 – DigiMeg-kurs 12.00 til 15.00
Besøk:	Micke og Kerstin fra DigiJag i Sverige
Neste møte:	Tirsdag 21. november på møterom U1C7 og U1C3 for SAR
Vedlegg:	


	 	Informasjon fra andre møter og konferanser
		BA-rådet hadde møte sist torsdag.


     	Avis-utklipp og andre nyheter
Ingen avis-utklipp eller andre nyheter.


 	 Beskjeder og informasjon
  Det skal være til rette-legger-samling i morgen.
  Lillestrøm, Bærum, Asker, Øvre Eiker, Indre Østfold, 
  Gjøvik, Hamar, NAKU og Trøndelag.
 Vi så etter programmet for med-forsker-konferansen.
 Vi fant ikke noe nytt.

 Vi har filmet litt til den siste utgaven av hus-råd-pakka. 
 Vi filmet i Brynsveien 153 sammen med Stian og Elisabeth. 
 Valon og Lars Ole var også med. 
 Alle var kjempe-flinke.Det blir befaring på fredag til Thon hotell 
for å se på lokalene 
med tanke på konferansen og jubileums-festen i februar.   @  E-post
Nyhets-brev fra ULF i Danmark.
De har hatt årsmøte (annet hvert år) 
og laget ferie-katalog for 2024. Internett, hjemmeside og Facebook		
Vi har tatt en kjapp titt på hjemmesider.
Ikke funnet noe spesielt.		
		


Brukerrådsarbeid -”Alt om oss, med oss”
bruker-rådsarbeid i Bærum kommune - SARSaker til SAR:
		

BA-rådet, Sentralt bruker-råd og andre råd
BA-rådet har hatt møte torsdag 2. november. 


Sentralt bruker-råd
Neste møte er 11. desember.
Organisasjonene møtes først fra 15.30 til 16.00.
Cecilie og Merete møter fra kl. 16 til 17.30.


		Nordisk paraply
		Vil bli tatt opp på med-forsker-konferansen i slutten av november.
		SAKER	 

 
01/19	Veileder Helse-direktoratet
Vi sjekker om den lettleste veilederen
kan legges inn i DigiMeg.
Vedtak:	Fortsetter å ta opp nye temaer på SAR.


01/22 	Nye medlemmer i RGB	
Andre viktige ting er:
Komme tidsnok på møte 
eller gi beskjed hvis du er forsinket.
	Tar opp saker på vegne bruker-råd.

Bli med på konferanser og andre møter.

Tørre å fortelle andre om det vi holder på med.

Fortelle om viktige saker for SAR.
	Være engasjert i saker.

Reise alene til arrangementer og møter.
Vedtak:	Fortsetter på neste møte. 


02/23 	Foredrag på konferansen 
om inkluderende forskning 28. og 29.11	
Det er ennå ikke kommet noe nærmere program.

Vedtak:	Foredragene må planlegges.
Vi kommer tilbake til tid for dette.


03/23 	Kurs i bruk av DigiMeg	Vedtak:	Alle tar med e-post adresse og apple-id til neste møte.


04/23 	Dialog-konferanse 	
Det skal være befaring på Thon hotell 
nå på fredag kl. 13.30 til 15.00.
Vedtak:	Cecilie og Håkon blir med på befaring.


 	Godkjenning av referat nummer 549
Referatet ble godkjent.

 	Saks-liste for neste møte 
Delt ut.


	EVENTUELT 
Ingen saker.