Rådgivningsgruppen

Nr. 548 – Referat fra 24. oktober 2023


Referat fra 24. oktober 2023
Tilstede:	Merete Bjørke, Cecilie Dahl, Morten Ellertsen, 
Cora Galucio, Håkon Solbakken og Kenneth Johansson 
Ikke tilstede:	 
Møte-leder:	Merete Bjørke
Tilretteleggere: 	Lars Ole Bolneset
	Sted:			Kommunegården møterom U1C21
	Tidspunkt:	Kl. 09.00 til kl. 15.00
Besøk:	 
Neste møte:	Tirsdag 7. november på U1C21
Vedlegg:	1/548 Lysmesse i Lommedalen 29.11.23


	 	Informasjon fra andre møter og konferanser
		Kenneth og Morten var på tur til Hokksund i forrige uke.
		De besøkte Øvre Eiker kommune.
		Kommunen skal starte med hus-råd og bruker-råd.

     	Avis-utklipp og andre nyheter
Ingen avis-utklipp eller andre nyheter.

 	 Beskjeder og informasjon
  Vi kan ha jule-avslutningen i Brynsveien. 
  Vi inviterer med oss RGA.
  Cora kan ikke være med,
  fordi hun er i Brasil.

Halloween-fest på Emma kafe 31. oktober kl. 17 til kl. 19.
Booke plass her

Lys-messe i Lommedalen kirke onsdag 29. november kl. 19.
Se vedlagt invitasjon.
 
	


   @  E-post
Ingen e-poster.


 Internett, hjemmeside og Facebook		
Noe feil på systemet, 
så vi fikk ikke sjekket hjemmesider denne gangen.		
		

Brukerrådsarbeid -”Alt om oss, med oss”
bruker-rådsarbeid i Bærum kommune - SAR


Saker til SAR:


BA-rådet, Sentralt bruker-råd og andre råd
BA-rådet skal ha møte torsdag 26. oktober 
kl. 12.30 i kommune-gården.

Sentralt bruker-råd
Det var møte i sentralt-bruker-råd i går,
mandag 23. oktober.

Temaet for møtet denne gangen 
var evaluering av sentralt-bruker-råd.

Det ble foreslått 5 møter i løpet av året.
Avklare rollen til tjeneste-leder.
Kanskje få med en avdelings-leder.
Få med noen fra arbeid og avlastning/barnebolig.

Der kom det forslag om egne møter 
med foreldre og pårørende i boligene.

Neste møte er 11. desember.


		Nordisk paraply
		Ikke tatt opp.
		SAKER	 

 
01/19	Veileder Helse-direktoratet
Vi fortsetter å ta opp nye kapitler på SAR-møtene. 
Bruker valg-hjulet til å bestemme hva vi skal snakke om.
Vedtak:	Fortsetter å ta opp nye temaer på SAR.


01/22 	Nye medlemmer i RGB	
Hva forventes av meg for å være med i RGB?

Følge og være våken
- ikke være ukonsentrert
- det er lov til å be om en pause
- følge beskjeder fra møte-leder (til-rettelegger)
	Ikke bruk mobil under møtene,
med mindre det er avtalt på forhånd. 

Ta vare på hverandre,
- spørre hvordan du har det
- ta hensyn til hverandre
	Lese sak-liste og referat

Humor er greit,
men ikke mobbing.
	Være stolt, sterk og synlig.

Rekke opp hånden 
og holde seg til saken.
Vedtak:	Fortsetter på neste møte. 02/23 	Foredrag på konferansen 
om inkluderende forskning 28. og 29.11	

Kenneth og Håkon skal holde foredrag om hus-råd-pakka.

Våre venner Audun og Karl-Erik fra RGA 
skal holde foredrag om det å starte rådgivningsgruppe.
Merete blir med på dag 2, som er onsdag 29. november.

	
Konferansen er på Radisson hotell ved slottet.
Vi får mer informasjon.
Vedtak:	Foredragene må planlegges.

03/23 	Kurs i bruk av DigiMeg	
Vi får kurs i bruk av dette verktøyet på neste møte.
Kurset starter kl. 12.00 og er ferdig kl. 15.00.
Kerstin og Mikke kommer fra Sverige 
for å lære oss DigiMeg.

Cora og Kenneth.
Cecilie, Merete, Morten og Håkon trenger Ipad
Vedtak:	Alle tar med e-post adresse og apple-id til neste møte.


 	Godkjenning av referat nummer 548
Referatet ble godkjent.

 	Saks-liste for neste møte 
Delt ut.


	EVENTUELT 
Ingen saker.