Rådgivningsgruppen

Nr. 547 – Referat fra 10. oktober 2023

Referat fra 10. oktober 2023
Tilstede:	Merete Bjørke, Cecilie Dahl, Morten Ellertsen, 
Cora Galucio, Håkon Solbakken og Kenneth Johansson 
Ikke tilstede:	 
Møte-leder:	Kenneth Johansson
Tilretteleggere: 	Lars Ole Bolneset
	Sted:			Kommunegården møterom U1C19
	Tidspunkt:	Kl. 09.00 til kl. 15.00
Besøk:	 
Neste møte:	Tirsdag 24. oktober på U1C7
Vedlegg:	

	 	Informasjon fra andre møter og konferanser
Håkon har blitt vara i BA-rådet for PEKA – kantinen.

Kommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelse.
De har sitt første møte i november.


     	Avis-utklipp og andre nyheter
Merete hadde med utklipp fra Budstikka 21. august,
hvor det står at rådet for personer med funksjonsnedsettelse i Bærum ønsker forslag til medlemmer for perioden 2023-2027.


 	 Beskjeder og informasjon
  Vi har laget en oppdatert plan for høsten.
Åpen dag på Arba lørdag 21. oktober kl. 10.00 – kl. 13.00.
Løxaveien 12 og Baker Østbysvei 10.

Halloween-fest på Emma kafe 31. oktober kl. 17 til kl. 19.
Booke plass her
 
	
   @  E-post
Svar fra Claus i ULF med lenke til hva ULF gjør for noe.

E-post fra Inclousion Europa. 
Det skal være konferanse i Skottland i mai.  Internett, hjemmeside og Facebook		
Vi så på NFUs side hvor det sto om stats-budsjettet
og trenings-appen som Mats lager i samarbeid med NFU.

		På NAKUs sider står det om konferanse for inkluderende forskning.
Fristen for å søke om dekning av utgifter er gått ut.
Konferansen skal være i Oslo tirsdag 28. og onsdag 29. november. 		
		Ellers fant vi ikke så mye spennende.Brukerrådsarbeid -”Alt om oss, med oss”
bruker-rådsarbeid i Bærum kommune - SAR


Saker til SAR:


BA-rådet, Sentralt bruker-råd og andre råd
		Intet spesielt.


Sentralt bruker-råd
Neste møte er 23. oktober.
Igjen saksliste ennå.


		Nordisk paraply
		Snakket kort om hva arbeidet med Nordisk Paraply handler om.
		

SAKER	 
 
01/19	Veileder Helse-direktoratet
Vi fortsetter å ta opp nye kapitler på SAR-møtene. 
Bruker valg-hjulet til å bestemme hva vi skal snakke om.
Vedtak:	Fortsetter å ta opp nye temaer på SAR.
01/22 	Nye medlemmer i RGB	

Hva må jeg kunne for å være med i RGB?
Ikke tid til å ta det opp videre i dag.
Vedtak:	Fortsetter på neste møte.  	Godkjenning av referat nummer 547
Referatet ble godkjent. 	Saks-liste for neste møte 
Delt ut.

	EVENTUELT 

Politiker-stafetten 2023-27
Vi må lage en ny sak til høsten.
	
Erik tok opp spørsmålet 
om personale som også har en annen utdannelse 
som frisør, fotpleier eller fysioterapeut, 
kan utføre denne jobben for brukere i boligen.
Hva er kommunens regler på dette?