Rådgivningsgruppen

Nr. 544 – Referat fra 29. august 2023

 Nr. 539  

Referat fra 6. juni 2023
Referat fra 29. august 2023
Tilstede:	Merete Bjørke, Cecilie Dahl, Morten Ellertsen, 
Cora Galucio, Håkon Solbakken og Kenneth Johansson 
Ikke tilstede:	 
Møte-leder:	Cora Galucio
Tilretteleggere: 	Lars Ole Bolneset
	Sted:			Kommunegården møterom U1C7
	Tidspunkt:	Kl. 09.00 til kl. 15.00
Besøk:	Erik Songstad, Sara Yttrehus og Anne Austveg
Møte med tilretteleggere fra 12.30 til 13.30 
Neste møte:	Tirsdag 12. september på U1C7
Vedlegg:	


	 	Informasjon fra andre møter og konferanser
Cecilie har vært bruker-representant 
i møte med verne-pleier-studenter.
Kommunen hadde et opplegg 
for å fortelle studentene om hva de gjør. 

	Kenneth og Håkon var på intervju-runde 
med de politiske partiene
	på Sandvika by-fest nå på lørdag.

	Vi spurte 10 partier om hva de ville gjøre 
for kommunens innbyggere med utviklingshemming.

Kenneth snakket om politiker-stafetten 
og Håkon om valg-brosjyren vi laget i 2011.

Håkon vil lage en lettlest valg-brosjyre for valget 
i 2025 og 2027.


     	Avis-utklipp og andre nyheter
Erik hadde med nyhets-brev fra Arbeid og aktivitet.


 	 Beskjeder og informasjon
  7. februar blir det dialog-konferanse på Thon hotell
  med tema FN-konvensjonen og veilederen.
  Både brukere og ansatte er invitert.
  Vi blir over 300 personer.

	

   @  E-post
Ingen spennende e-post. Internett, hjemmeside og Facebook		
		Vi utsetter dette punktet, til etter saksliste for SAR.


Brukerrådsarbeid -”Alt om oss, med oss”
bruker-rådsarbeid i Bærum kommune - SAR


Saker til SAR:


Tema-kveld om IP og BPA
Skulle sett på bilder og oppsummering, 
men utsetter det til neste møte 12. september.


BA-rådet, Sentralt bruker-råd og andre råd
		Intet spesielt.

Sentralt bruker-råd
Neste møte er 18. september.
Igjen saksliste ennå.


		Nordisk paraply
		Snakket kort om hva arbeidet med Nordisk Paraply handler om.
		

SAKER	 
 
01/19	Veileder Helse-direktoratet
Vi fortsetter å ta opp nye kapitler på SAR-møtene. 
Bruker valg-hjulet til å bestemme hva vi skal snakke om.
Helse-Norge kunne ikke legge lenken til valg-hjulet på sin side. 	

VI har lagt valg-hjulet på vår side inntil videre.
Se https://www.radgivningsgruppen.no/valghjul/
Vedtak:	Fortsetter å ta opp nye temaer på SAR.


01/22 	Nye medlemmer i RGB	
Dette snakket vi om sist:
Hvilke oppgaver skal RGB løse?
- Tar opp saker fra boligene og personalets oppgaver
- Være møte-leder og ord-styrer
- Planlegge SAR, saks-liste og referat
- Planlegge og gjennomføre tema-kvelder
- Løse saker fra politikere i kommunen
- Foredrag for andre om medbestemmelse og selvbestemmelse
- Studietur i inn og utland
- Løse saker fra administrasjonen i kommunen
- Lage lettlest materiale
- Samarbeider med andre brukerråd i inn og utland

Hva må jeg kunne for å være med i RGB?
Ikke tid til å ta det opp videre i dag.
Vedtak:	Fortsetter på neste møte. 


 	Godkjenning av referat nummer 544
Referatet ble godkjent.


 	Saks-liste for neste møte 
Delt ut.	EVENTUELT 

Politiker-stafetten 2023-27
Vi må lage en ny sak til høsten.
	
Erik tok opp spørsmålet 
om personale som også har en annen utdannelse 
som frisør, fotpleier eller fysioterapeut, 
kan utføre denne jobben for brukere i boligen.
Hva er kommunens regler på dette?

Møte-plan for høsten
Vi har oppdatert planen for høsten.

Nett-brett
Vi snakker om bruk av I-Pad 
og nettbrett på neste møte.

Vi sjekket litt priser på Power og Elkjøp.

På neste møte tar vi med vi som har.