Rådgivningsgruppen

Nr. 543 – Referat fra 06. juni 2023

 Nr. 539  

Referat fra 6. juni 2023
Tilstede:	Merete Bjørke, Gro Sjønnesen, Cecilie Dahl, 
Morten Ellertsen, Erik Songstad og Cora Galucio
Ikke tilstede:	 
Møte-leder:	Merete Bjørke
Tilretteleggere: 	Lars Ole Bolneset
	Sted:			Kommunegården møterom U1C7
	Tidspunkt:	Kl. 09.00 til kl. 15.00
Besøk:	
Neste møte:	Tirsdag 20. juni på Ramma og sommer-avslutning
Vedlegg:	


	 	Informasjon fra andre møter og konferanser
Ingen møter siden sist.

     	Avis-utklipp og andre nyheter
Ingen avis-utklipp.


 	 Beskjeder og informasjon
  Det blir en dialog-konferanse sent høst eller tidlig vår.
  Konferansen skal handle om FN-konvensjonen og veilederen.
  Utviklingshemmede, ansatte og pårørende er gjester.
	
   @  E-post
Fått svar fra Petter på Emma kafe 
om at det er helt i orden at vi har sommer-festen der som vanlig.

 Internett, hjemmeside og Facebook		
 Vi har sett litt på møte-plan og saks-liste 
 til rådet for personer med nedsatt funksjonsevne.
 Vi fortsetter med dette til høsten. 

 Sett på trailer til cowboy-filmen Mega-town, 
 hvor mange av skue-spillerne har en utviklingshemming. 
 For at filmen skal sette opp på kino, 
 må man be om dette!Brukerrådsarbeid -”Alt om oss, med oss”
bruker-rådsarbeid i Bærum kommune - SAR


Saker til SAR:
Vi har laget invitasjon til sommer-avslutningen 
og en liste over hvilke samarbeids-partnere vi vil invitere.


Tema-kveld om IP og BPA
Skulle sett på bilder, 
men utsatte saken.


BA-rådet, Sentralt bruker-råd og andre råd
		Intet spesielt.

Sentralt bruker-råd
Sett på sakslisten og etterlyst litt mer informasjon.


		Nordisk paraply
		Intet nytt.


SAKER	 
 
01/19	Veileder Helse-direktoratet
Vi brukte valg-hjulet på begge kveldene.
Folk synes det fungerte veldig bra.

Vi fortsetter å ta opp nye kapitler på SAR-møtene. 
Bruker valg-hjulet til å bestemme hva vi skal snakke om. 
Vedtak:	Lars Ole spør Helsenorge 
om de kan legge ut lenke til valghjul-siden.


01/22 	Nye medlemmer i RGB	
Hvilke oppgaver skal RGB løse?
- Tar opp saker fra boligene og personalets oppgaver
- Være møte-leder og ord-styrer
- Planlegge SAR, saks-liste og referat
- Planlegge og gjennomføre tema-kvelder
- Løse saker fra politikere i kommunen
- Foredrag for andre om medbestemmelse og selvbestemmelse
- Studietur i inn og utland
- Løse saker fra administrasjonen i kommunen
- Lage lettlest materiale
- Samarbeider med andre brukerråd i inn og utland

Hva må jeg kunne for å være med i RGB?
Vedtak:	Fortsetter til høsten. 


 	Godkjenning av referat nummer 543
Referatet ble godkjent.


 	Saks-liste for neste møte 
Ikke delt ut på grunn av sommer-avslutning.	EVENTUELT 

Politiker-stafetten 2023-27
Vi må lage en ny sak til høsten.

Stolthets-paraden er i Oslo 10. juni.
Lars Ole og Erik kommer med buss 160 fra Rykkinn.
Erik kommer på kl. 10.26 med rullator.
Cora tar buss fra Emma (240) og Merete fra Stabekk (130).

	
Erik tok opp spørsmålet 
om personale som også har en annen utdannelse 
som frisør, fotpleier eller fysioterapeut, 
kan utføre denne jobben for brukere i boligen.
Hva er kommunens regler på dette?

Møte-plan for høsten
Lages på neste møte