Rådgivningsgruppen

Nr. 541 – Referat fra 09. mai 2023

 Nr. 539  Referat fra 11. april 2023
Tilstede:	Merete Bjørke, Gro Sjønnesen, Cecilie Dahl, 
Erik Songstad og Cora Galucio
Ikke tilstede:	Morten Ellertsen
Møte-leder:	Gro Sjønnesen
Tilretteleggere: 	Lars Ole Bolneset
	Sted:			Kommunegården møterom U1C7
	Tidspunkt:	Kl. 09.00 til kl. 15.00
Besøk:	Ingen besøk
Neste møte:	Tirsdag 25. april i kommunegården U1C7
Vedlegg:	Ingen 

	 	Informasjon fra andre møter og konferanser
Ingen møter på grunn av påske-feiring.

     	Avis-utklipp og andre nyheter
Ingen avis-utklipp.


 	 Beskjeder og informasjon
  NFU inviterer til politiker-debatt 
  mandag 17. april fra kl. 18.00 til 20.00 i Kunnskaps-senteret. 
  Alle er velkommen.
  Cecilie, Gro, Cora, Erik og Merete?
	
   @  E-post
		E-post fra Trine med spørsmål om ferie-planer. Internett, hjemmeside og Facebook		
ULF har fått penger til prosjekt om sex og kjærester.

	

Brukerrådsarbeid -”Alt om oss, med oss”
bruker-rådsarbeid i Bærum kommune - SAR

Neste SAR-møte er 9. mai 2023.
Lokale er ordnet.

BA-rådet, Sentralt brukerråd og andre råd
Formøte til neste sentral brukerråd blir fredag 21. april 
kl. 14.15 på Emma Ramma. 
LO henter Merete på Arba frukt og Cecilie møter på Ramma.

Saker til SAR:
Se på hjemmesiden under Saker vi jobber med.
Vi har oppdatert sidene med referater og saksliste.


Tema-kveld om IP og BPA
Se egen sak.


		Nordisk paraply
		Martin skal bli med til Finland i april.
		Vi lager et video-reise-brev fra turen.


Sentralt brukerråd
Bærum og Asker kommune planlegger å lage en konferanse
om FN-konvensjonen og utviklingshemmedes rettigheter.
Den skal være til høsten.

SAKER	 
 
01/19	Veileder Helsedirektoratet
Vedtak:	Fortsetter på neste møte.


02/19 	Tema-kveld om BPA og IP
Vi trenger en som kan snakke om IP.
Invitere TV-BRA til å lage reportasje – har sendt forespørsel.
Invitere Budstikka.

 Vedtak: 	Lars Ole følger opp oppgavene.


03/22	Støtte-kontakt

Vedtak:	Fortsetter saken på SAR-møtet


01/22 	Nye medlemmer i RGB
Vedtak:	Intet spesielt.

 	Godkjenning av referat nummer 539
Referatet ble godkjent.

 	ksSa-liste for neste møte 
Ble delt ut på møtet.

	EVENTUELT 
Ingen ting.