Rådgivningsgruppen

Nr. 538 – Referat fra 28. mars 2023

Referat fra 14. mars 2023
Tilstede:	Merete Bjørke, Gro Sjønnesen, Cecilie Dahl, 
Erik Songstad og Morten Ellersen
Ikke tilstede:	Cora Galucio 
Møte-leder:	Cecilie Dahl
Tilretteleggere: 	Lars Ole Bolneset
	Sted:			Emma Hjorthsvei 74
	Tidspunkt:	Kl. 09.00 til kl. 15.00
Besøk:	
Neste møte:	Tirsdag 28. mars i Asker og kommunegården
Vedlegg:	Ingen 

	 	Informasjon fra andre møter og konferanser
Ingen andre møter siden sist.

     	Avis-utklipp og andre nyheter
Ingen avis-utklipp.


 	 Beskjeder og informasjon
  Erik har nylig mistet moren sin – kondolerer.
  Dissimillis-rocke-band skal ha konsert 
  på Folkebadet 2. mai kl. 18.00
  Inngang koster kr. 145.- 
	
   @  E-post
Invitasjon fra Bærum NFU om politiker-debatt 
mandag 17. april kl. 18.00 til 20.00 i Kommunegården.
Cecilie har lyst til å dra.

Avklaring om foredraget for VID-studenter neste uke.


 Internett, hjemmeside og Facebook		
Vi har sett på de vanlige sidene vi sjekker.
Ikke noe spesielt.

	

Brukerrådsarbeid -”Alt om oss, med oss”
bruker-rådsarbeid i Bærum kommune - SAR

Neste SAR-møte er 9. mai 2023.


BA-rådet, Sentralt brukerråd og andre råd

Saker til SAR:
Se på hjemmesiden under Saker vi jobber med.
Vi har oppdatert sidene med referater og saksliste.

Tema-kveld om IP og BPA
Se egen sak.


		Nordisk paraply
		Martin skal bli med til Finland i april.
		Vi lager et video-reise-brev fra turen.

Bærum og Asker kommune planlegger å lage en konferanse
om FN-konvensjonen og utviklingshemmedes rettigheter.
Den skal være til høsten.

Støtte-kontakt, fortsetter

Veilederen – tema og bruk av valg-hjul, fortsetter

Se TV-BRA-reportasje

Hus-råd-pakka, fortsetter

Info: trenings-rom og bank-kort, fortsetter
SAKER	 
 
01/19	Veileder Helsedirektoratet
Vi kan vise den lettleste veiledere 
og valg-hjulet Nr. 538  Referat fra 28. mars 2023
Tilstede:	Merete Bjørke, Gro Sjønnesen, Cecilie Dahl, 
Erik Songstad og Morten Ellertsen
Ikke tilstede:	Cora Galucio 
Møte-leder:	Morten Ellersen
Tilretteleggere: 	Lars Ole Bolneset
	Sted:			Kommunegården møterom U2C3
	Tidspunkt:	Kl. 09.00 til kl. 15.00
Besøk:	Startet dagen på SEIL i Asker
Neste møte:	Tirsdag 11. april i kommunegården U1C7
Vedlegg:	Ingen 

	 	Informasjon fra andre møter og konferanser
Sentral-brukerråd og foredrag for verne-pleier-studenter.

     	Avis-utklipp og andre nyheter
Ingen avis-utklipp.


 	 Beskjeder og informasjon
  NFU inviterer til politiker-debatt 
  mandag 17. april fra kl. 18.00 til 20.00 i kommune-gården. 
  Alle er velkommen.
	
   @  E-post
		Ikke noe spesielt. Internett, hjemmeside og Facebook		
Ikke tid til å sjekke.

	

Brukerrådsarbeid -”Alt om oss, med oss”
bruker-rådsarbeid i Bærum kommune - SAR

Neste SAR-møte er 9. mai 2023.


BA-rådet, Sentralt brukerråd og andre råd

Saker til SAR:
Se på hjemmesiden under Saker vi jobber med.
Vi har oppdatert sidene med referater og saksliste.


Tema-kveld om IP og BPA
Se egen sak.


		Nordisk paraply
		Martin skal bli med til Finland i april.
		Vi lager et video-reise-brev fra turen.


Sentralt brukerråd
Bærum og Asker kommune planlegger å lage en konferanse
om FN-konvensjonen og utviklingshemmedes rettigheter.
Den skal være til høsten.
SAKER	 
 
01/19	Veileder Helsedirektoratet
Vedtak:	Fortsetter på neste møte.


02/19 	Tema-kveld om BPA og IP
Vi trenger en som kan snakke om IP.
Invitere TV-BRA til å lage reportasje.
Invitere Budstikka.

 Vedtak: 	Lars Ole følger opp oppgavene.


03/22	Støtte-kontakt
Vi har fortalt tildelings-kontoret 
at vi kan hjelpe til med å lage lettlest informasjon.
Vedtak:	Fortsetter saken på SAR-møtet


01/22 	Nye medlemmer i RGB
Vedtak:	Kontakte Therese over påske for å avtale besøk på Arba,
for å informere om RGB og nye plasser.

 	Godkjenning av referat nummer 538
Referatet ble godkjent.

 	Saks-liste for neste møte 
Ble ikke delt ut på møtet.

	EVENTUELT 
Ingen ting.