Rådgivningsgruppen

Nr. 537 – Referat fra 14. mars 2023

Referat fra 14. mars 2023
Tilstede:	Merete Bjørke, Gro Sjønnesen, Cecilie Dahl, 
Erik Songstad og Morten Ellersen
Ikke tilstede:	Cora Galucio 
Møte-leder:	Cecilie Dahl
Tilretteleggere: 	Lars Ole Bolneset
	Sted:			Emma Hjorthsvei 74
	Tidspunkt:	Kl. 09.00 til kl. 15.00
Besøk:	
Neste møte:	Tirsdag 28. mars i Asker og kommunegården
Vedlegg:	Ingen 

	 	Informasjon fra andre møter og konferanser
Ingen andre møter siden sist.

     	Avis-utklipp og andre nyheter
Ingen avis-utklipp.


 	 Beskjeder og informasjon
  Erik har nylig mistet moren sin – kondolerer.
  Dissimillis-rocke-band skal ha konsert 
  på Folkebadet 2. mai kl. 18.00
  Inngang koster kr. 145.- 
	
   @  E-post
Invitasjon fra Bærum NFU om politiker-debatt 
mandag 17. april kl. 18.00 til 20.00 i Kommunegården.
Cecilie har lyst til å dra.

Avklaring om foredraget for VID-studenter neste uke.


 Internett, hjemmeside og Facebook		
Vi har sett på de vanlige sidene vi sjekker.
Ikke noe spesielt.

	

Brukerrådsarbeid -”Alt om oss, med oss”
bruker-rådsarbeid i Bærum kommune - SAR

Neste SAR-møte er 9. mai 2023.


BA-rådet, Sentralt brukerråd og andre råd

Saker til SAR:
Se på hjemmesiden under Saker vi jobber med.
Vi har oppdatert sidene med referater og saksliste.

Tema-kveld om IP og BPA
Se egen sak.


		Nordisk paraply
		Martin skal bli med til Finland i april.
		Vi lager et video-reise-brev fra turen.

Bærum og Asker kommune planlegger å lage en konferanse
om FN-konvensjonen og utviklingshemmedes rettigheter.
Den skal være til høsten.

Støtte-kontakt, fortsetter

Veilederen – tema og bruk av valg-hjul, fortsetter

Se TV-BRA-reportasje

Hus-råd-pakka, fortsetter

Info: trenings-rom og bank-kort, fortsetter
SAKER	 
 
01/19	Veileder Helsedirektoratet
Vi kan vise den lettleste veiledere 
og valg-hjulet
når vi skal til Asker og Kunnskapssenteret. 
Vedtak:	Fortsetter på neste møte.
02/19 	Tema-kveld om BPA og IP
Det er ledig de første datoene vi avtalte,
så det blir tema-kveld tirsdag 9. og onsdag 10. mai.

Vi har fått ordnet med møte-lokaler i kommune-gården.
Trenger en endelig bekreftelse.

		Vi må gi beskjed til Kai i Løkkeåsveien 2 
og til Kunnskapssenteret beskjed om nye datoer.

		Vi har invitert Karin på vært neste møte.
Slik at vi kan lage ferdig opplegget.

		Gry har sagt ja til å være med begge kveldene.

 Vedtak: 	Lars Ole følger opp oppgavene.03/22	Støtte-kontakt
Tildelings-kontoret kommer på neste sentrale brukerråd.
Da kan vi ta opp saken på nytt.
	Lars Ole tar opp saken med staben.
Vedtak:	Fortsetter saken på SAR-møtet01/22 	Nye medlemmer i RGB

Vedtak:	Kontakter Therese 28. mars for å avtale besøk på Arba,
for å informere om RGB og nye plasser.
 


 	Godkjenning av referat nummer 537
Referatet ble godkjent.

 	Saks-liste for neste møte 
Delt ut på møtet.	EVENTUELT 
Gruppe-leder for Arbeider-partiet Kjell Maartmann-Moe
har tatt kontakt for å invitere oss til et møte
for å treffe kommune-styre-gruppen.
Vi venter til etter kommune-valget 
og får treffe det nye styre.