Rådgivningsgruppen

Nr. 536 – Referat fra 13. februar 2023

Referat fra 13. februar 2023
Tilstede:	Merete Bjørke, Gro Sjønnesen, Cecilie Dahl, 
og Erik Songstad
Ikke tilstede:	Cora Galucio og Morten Ellersen
Møte-leder:	Gro Sjønnesen
Tilretteleggere: 	Lars Ole Bolneset
	Sted:			Emma Hjorthsvei 74
	Tidspunkt:	Kl. 09.00 til kl. 15.00
Besøk:	
Neste møte:	Tirsdag 28. februar i Løkkeåsveien - SAR
Vedlegg:	Ingen 

	 	Informasjon fra andre møter og konferanser
Ingen andre møter siden sist.

     	Avis-utklipp og andre nyheter
Ingen avis-utklipp.


 	 Beskjeder og informasjon
  Erik er 55 år i dag – HURRA.
  Ringe Therese på Arba 14. mars
  for å avtale RGB-informasjon.
	
   @  E-post
Emma kafe inviterer til brett-spill-kvelder,
annenhver onsdag fra kl. 17.00 til kl. 20.00.
Første brett-spill-kveld er 15. februar.
Det er påmelding. Se HER.
system.easypractice.net/event/spillkveld-4fb7c
		Hilsen Petter Skjønhaug - Telefon: 67 13 30 69 Internett, hjemmeside og Facebook		
På NFU sin Facebook-side står det at erfarings-utvalget
har hatt sitt første møte 11. februar.
Alle fylkene har sin representant i utvalget. 
Målet ned erfarings-utvalget er å styrke stemmen 
til NFUs medlemmer med utviklingshemming.

	

Brukerrådsarbeid -”Alt om oss, med oss”
bruker-rådsarbeid i Bærum kommune - SAR

Neste SAR-møte er 28. februar 2023.


BA-rådet, Sentralt brukerråd og andre råd

Saker til SAR:
Se på hjemmesiden under Saker vi jobber med.
Vi har oppdatert sidene med referater og saksliste.

Tema-kveld om IP og BPA
Se egen sak.


		Nordisk paraply
		Martin skal bli med til Finland i .

Konferansen om FN-konvensjonen

Støtte-kontakt

Veilederen – tema

Se TV-BRA

Hus-råd-pakka

Info: trenings-rom og bank-kortSAKER	 
 
01/19	Veileder Helsedirektoratet
Lars Ole har laget forslag til valg-hjul som vi testet ut.
Det fungerte kjempe fint.

Vi viser det på SAR-møtet.
	Det har blitt gjort en liten rettelse på sidene 
hvor den lettleste veilederen ligger. 
Det fungerte fint å få ordnet dette.
Vedtak:	Fortsetter på neste møte.


02/19 	Tema-kveld om BPA og IP
Kai skal gjøre alt han kan for å holde av huset til oss.
Ikke endelig bekreftet.
De nye datoene har vi ikke spurt om.

Kunnskapssenteret var ikke ledig 9. og 10, 
så derfor måtte vi bestille uken før, 
men andre ukedager.

	Vi ønsker helst tirsdag og onsdag, 
fordi det passer best med andre aktiviteter.

 Vedtak: 	Nye forslag til datoer er onsdag 2. og torsdag 3. mai.
Vi beholder fortsatt tirsdag 9. og onsdag 10. mai.
03/22	Støtte-kontakt
Tildelings-kontoret kommer på neste sentrale brukerråd.
Da kan vi ta opp saken på nytt.
Vedtak:	Fortsetter saken på SAR-møtet
01/22 	Nye medlemmer i RGB
	Når vi skal møte andre for å fortelle om vårt arbeid,
må vi presentere oss og vise hjemme-siden.
	Saker vi jobber med:
- Tilgjengelighet og universell utforming – Lett lest og ordbanken
- Politiske saker – høringer - Ferie, fritid og husleie …
- Tema-kveld, tema-helg og konferanser
- Rettigheter og selvbestemmelse - Sekretariat for SAR

De vi samarbeider med:
- Brukerråd - utviklingshemming i kommunen 
- Politikere – politiker-stafett
- Kommunale tilbud – Arba, BA, Klubben, Emma kafe …
- Kommunal administrasjonen
- Tilrettelegger-forum
- Brukerråd i andre kommuner og Nordisk paraply
- Statlige virksomheter – Helsedirektoratet, NAKU, Bufdir
- Organisasjoner – NFU, LUPE, SOR/Helt Med, TVBra …

Vedtak:	Kontakter Therese 14. mars for å avtale besøk på Arba,
for å informere om RGB og nye plasser.
 

 	Godkjenning av referat nummer 536
Referatet ble godkjent.

 	Saks-liste for neste møte 
Delt ut på møtet.


	EVENTUELT 
Intet spesielt.