Rådgivningsgruppen

Nr. 534 – Referat fra 17. januar 2023

 

 

Referat fra 17. januar 2023
Tilstede: Merete Bjørke, Gro Sjønnesen, Cecilie Dahl,
Morten Ellersen og Erik Songstad
Ikke tilstede: Cora Galucio
Møte-leder: Morten Ellersen
Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset
Sted: Emma Hjorthsvei 74
Tidspunkt: Kl. 09.00 til kl. 15.00
Besøk:
Neste møte: 31. januar, avslutter kl. 14.00
Vedlegg: Ingen

Informasjon fra andre møter og konferanser
Merete og Cecilie har vært på sentralt brukerråd i går.
På møtet hørte vi på Nils fra Byggherre i kommunen.
Referat kommer senere.

Avis-utklipp og andre nyheter
Erik og Gro hadde med åpnings-program
for den nye kommune-gården.

Beskjeder og informasjon
Vi har gjort litt forandring på de to neste møtene.
Tirsdag 31. januar avslutter vi kl. 14.00.
Møtet tirsdag 14. februar,
flyttes til mandag 13. februar, vanlig tid.

 

@ E-post
Fritids-kalenderen har kommet.
Savner ferie-turer og andre turer.

Stine Marie forteller at vi kan starte opp igjen
med frukt på møtenene, også på SAR – HURRA.

Nyhetsbrev fra ULF,
hvor de forteller om sunnhets-camp de skal ha i mai.
Der skal de lære om sunn mat, yoga og musikk

 

Internett, hjemmeside og Facebook
Har ikke sett på hjemme-sider.

Har sett den siste episoden av nyheter på TV-BRA.

 

Brukerrådsarbeid -”Alt om oss, med oss”
bruker-rådsarbeid i Bærum kommune – SAR

Neste SAR-møte er 28. februar 2023.

BA-rådet, Sentralt brukerråd og andre råd

Saker til SAR:
Se på hjemmesiden under Saker vi jobber med.
Vi har oppdatert sidene med referater og saksliste.

Tema-kveld om IP og BPA
Fortsetter planleggingen av dato og sted over nyttår.

Nordisk paraply
Intet spesielt.

Konferansen om FN-konvensjonen

Støtte-kontakt

Veilederen – tema

Se TV-BRA

Hus-råd-pakka

Info: trenings-rom og bank-kort

 

SAKER

01/19 Veileder Helsedirektoratet
Vedtak: Fortsetter på neste møte.

02/19 Tema-kveld om BPA og IP
Vi kan lage suppe i Løkkeåsveien og spise der.
Bruke Kunnskapssenteret (mye ledig)

Vedtak: Vi må bestemme dato og lage invitasjon.

03/19 Politiker-stafetten 2020
fortsetter etter høstens kommune-valg.
Vedtak: Pinnen en klar.

01/22 Nye medlemmer i RGB
Vedtak: Vi trenger fortsatt flere medlemmer

03/22 Støtte-kontakt
Tildelings-kontoret kommer på neste sentrale brukerråd.
Da kan vi ta opp saken på nytt.
Vedtak: Fortsetter saken på SAR-møtet

Godkjenning av referat nummer 534
Referatet ble godkjent.

Saks-liste for neste møte
Delt ut på møtet.

EVENTUELT
Intet spesielt.