Rådgivningsgruppen

Nr. 533 – Referat fra 06. desember 2022

Referat fra 6. desember 2022

Tilstede:                Merete Bjørke, Gro Sjønnesen, Cecilie Dahl
og Erik Songstad

Ikke tilstede:       Cora Galucio

Møte-leder:          Erik Songstad
Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset

         Sted:                   Emma Hjorthsvei 74

         Tidspunkt:         Kl. 09.00 til kl. 14.00

Besøk:               Morten Ellersen
Stine Marie?

Neste møte:       20. desember – jule-avslutning

Vedlegg:            Ingen
         Informasjon fra andre møter og konferanser

Merete og Cecilie har vært på sentralt brukerråd i går.
Referat kommer senere.
          Avis-utklipp og andre nyheter

Ingen avis-utklipp.        
Beskjeder og informasjon
Det blir jule-bord hos Erik tirsdag 20. desember.
   Vi tar møtet hele dagen hos Erik.

   Vi har laget møteplan for våren 2023.
  Alle har fått kopi av planen.

      @   E-post

                   E-post fra ULF om ferie-tilbud og nye ansatte.Internett, hjemmeside og Facebook            

        
Brukerrådsarbeid -”Alt om oss, med oss”

bruker-rådsarbeid i Bærum kommune - SAR

Neste SAR-møte er 28. februar 2023.
 

BA-rådet, Sentralt brukerråd og andre råd
Saker til SAR:

Se på hjemmesiden under Saker vi jobber med.
Vi har oppdatert sidene med referater og saksliste.
Tema-kveld om IP og BPA

Fortsetter planleggingen av dato og sted over nyttår.
Penger fra tomtesalg på Emma Hjorth
Ny kommunal-sjef for Bolig, aktivitet og tilrettelagt arbeid,
Helse og Velferd Vibeke Kristiansen
skal se på saken og lage plan for neste skritt.                   Nordisk paraply

                   Intet spesielt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAKER
 

01/19         Veileder Helsedirektoratet
Vedtak:     Fortsetter på neste møte.
02/19        Tema-kveld om BPA og IP
Vi finner to dager i samme uke
en gang etter påske.
                   Vi går for tirsdag og onsdag.
                   Sjekker hva kunnskaps-senteret vil koste.
Sjekke hva det koster å få varmet opp en suppe.
 Vedtak:    Vi må bestemme dato og lage invitasjon.
03/19         Politiker-stafetten 2020
                Gro og Morten har fått pinne,
                   men den må males.

Vedtak:      Lars Ole ordner dette.01/22        Nye medlemmer i RGB
Lars Ole avtaler med …

Vedtak:      Vi trenger fortsatt flere medlemmer03/22     Støtte-kontakt
Marit dukket ikke opp som avtalt.
Ingen beskjed.

              Vi snakket litt med til-rette-leggerne om saken.

Så på et innlegg på NFUs sider om saken.

Vedtak:      Fortsetter saken på SAR-møtet
  Godkjenning av referat nummer 533

Referatet ble godkjent.
   Saks-liste for neste møte

Delt ut på møtet.