Rådgivningsgruppen

Nr. 532 – Referat fra 8. november 2022

Referat fra 8. november 2022

Tilstede:                Merete Bjørke, Gro Sjønnesen og Erik Songstad

Ikke tilstede:       Cora Galucio og Cecilie Dahl

Møte-leder:          Gro Sjønnesen
Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset

         Sted:                   Emma Hjorthsvei 74

         Tidspunkt:         Kl. 09.00 til kl. 15.00

Besøk:               Morten Ellersen
Karin Sjølinder kl. 10.00 til 13.00
Marit Åberg kl. 12.00 til kl. 12.30 – kom ikke

                            Tilretteleggere på teams kl. 13.30 til 14.30

Neste møte:       8. november

Vedlegg:            Ingen
         Informasjon fra andre møter og konferanser

Ingen andre møter siden sist.
          Avis-utklipp og andre nyheter

Gro hadde med jubileums-bok for Torshov musikk-korps.
De er 50 år i år – hurra.        
Beskjeder og informasjon
Morten er på besøk i dag.
   Han har lyst til å se hva RGB driver.

      @   E-post

E-post fra Lina Parvizian i Arbeider-partiet.
Hun vil invitere oss på besøk til kommune-styre-gruppen til våren.Internett, hjemmeside og Facebook            

Sett litt på den nye meldingen til stortinget
som akkurat har kommet.
Den heter Menneskeretter for personer med utviklingshemming.
Meldingen har nummer 8 – (2022 til 2023).
Det står at det vil komme lettlest versjon,
men vi vet ikke når.
Denne må vi komme tilbake til.        
Brukerrådsarbeid -”Alt om oss, med oss”

bruker-rådsarbeid i Bærum kommune - SAR

Saks-listen til SAR-møtet i november ligger på hjemme-siden.

 

BA-rådet, Sentralt brukerråd og andre råd
Saker til SAR:

Se på hjemmesiden under Saker vi jobber med.
Vi har oppdatert sidene med referater og saksliste.
Tema-kveld om IP og BPA

Fortsetter planleggingen denne høsten.
Penger fra tomtesalg på Emma Hjorth
Det blir en ny runde til høsten
med nye forslag til hva pengene kan brukes til.

Det står ca. kr. 16 000 000 / 16 millioner igjen på kontoen.
                   Nordisk paraply

Det er også startet et samarbeid med NFU,
for å få samlet utviklingshemmede i Norge.

Martin skal møte Tom Tvedt som er leder i NFU
og snakke om mulighet for å ha sin egen organisasjon i Norge.

 

 

 

 

SAKER
 

01/19         Veileder Helsedirektoratet
Vedtak:     Fortsetter på neste møte.
02/19        Tema-kveld om BPA og IP
I dag har vi snakket om IP
og hva det handler om.

VI har forandret mange av lys-bildene.

Vi har laget forslag til spørsmål
som kan brukes i gruppe-arbeidet om IP.

 Vedtak:    Karin sender oppdatert presentasjon til oss.
03/19         Politiker-stafetten 2020
                Gro og Morten har fått pinne,
                   men den må males.

Vedtak:      Lars Ole ordner dette.
03/21        Penger fra salg av tomter
              på området Emma Hjorth – del 2

Lars Ole tar opp saken med Vibeke Kristiansen.

Vedtak:     Fortsatt ikke helt avklart         


01/22        Nye medlemmer i RGB
Morten er på besøk i dag.
Han synes det er spennende.

Var med på teams for første gang.

Vedtak:      Vi trenger fortsatt flere medlemmer
03/22     Støtte-kontakt
Marit dukket ikke opp som avtalt.
Ingen beskjed.

              Vi snakket litt med til-rette-leggerne om saken.

Så på et innlegg på NFUs sider om saken.

Vedtak:      Fortsetter saken på SAR-møtet
  Godkjenning av referat nummer 532

Referatet ble godkjent.
   Saks-liste for neste møte

Delt ut på møtet.

 

 

       EVENTUELT

Intet spesielt.