Rådgivningsgruppen

Nr. 531 – Referat fra 25. oktober 2022

 

Referat fra 25. oktober 2022

Tilstede:                Cecilie Dahl, Merete Bjørke, Cora Galucio,

Gro Sjønnesen og Erik Songstad

Ikke tilstede:      

Møte-leder:          Merete Bjørke
Tilretteleggere:
Lars Ole Bolneset

         Sted:                   Emma Hjorthsvei 74

         Tidspunkt:         Kl. 09.00 til kl. 15.00

Besøk:               Karin Sjølinder kl. 10.00 til 11.30

Neste møte:       8. november

Vedlegg:            Ingen

         Informasjon fra andre møter og konferanser

Cecilie og Merete har vært på sentralt brukerråd i går.
Vi traff den nye kommunalsjefen for BATA
som heter Vibeke Kristiansen.
BATA står for Bolig, Aktivitet og Tilrettelagt Arbeid.

          Avis-utklipp og andre nyheter

Gro hadde med siste nummer av Samfunn for alle 4-22.

Der står det om BPA-ordningen.        

  • Beskjeder og informasjon
    Cora drar snart til Brasil – god tur – kommer tilbake 4. april 2023.

      @   E-post

E-post fra ULF, de skal åpne nytt lokale – gratulerer.

Sendt e-post til Marit Åberg med spørsmål om
mer informasjon om støtte-kontakt-ordningen. 

Sent e-post til politiker Lene Parvizan om stafetten.   

Internett, hjemmeside og Facebook            

 Sett på innslag fra TV-BRA.

Brukerrådsarbeid -”Alt om oss, med oss”

bruker-rådsarbeid i Bærum kommune – SAR

Vi har begynt å jobbe med saks-listen til SAR-møtet i november.

 

BA-rådet, Sentralt brukerråd og andre råd

Saker til SAR:

Se på hjemmesiden under Saker vi jobber med.
Vi har oppdatert sidene med referater og saksliste.

Tema-kveld om IP og BPA

Fortsetter planleggingen denne høsten.

Penger fra tomtesalg på Emma Hjorth
Det blir en ny runde til høsten
med nye forslag til hva pengene kan brukes til.

Det står ca. kr. 16 000 000 / 16 millioner igjen på kontoen.

                   Nordisk paraply

Det er også startet et samarbeid med NFU,
for å få samlet utviklingshemmede i Norge.

 

 

 

 

SAKER

01/19         Veileder Helsedirektoratet

Vedtak:     Fortsetter på neste møte.

02/19        Tema-kveld om BPA og IP
Har begynt å planlegge mer nøye.
Hvem som skal snakke når
og hvilke bilder vi skal bruke.

Vi har funnet nye løsninger
på noen av de vanskelige temaene.

Vi lurer på om å invitere folk fra Asker kommune.

Invitere Budstikka og TV-BRA til å dekke tema-kvelden.

Skal vi være på Kunnskaps-senteret eller BIP-hallen?
Merete foreslo en skole.

Vi må avtale nærmere med Gry Nilsen
og kanskje en annen
som kan snakke om egne erfaringer med IP.

 Vedtak:    Fortsetter på neste møte,
da kommer også Karin.
Lars Ole inviterer Asker når det nærmer seg.

03/19         Politiker-stafetten 2020
         Har sendt e-post til Line Parvizan om å komme på besøk.

Vedtak:      Venter på svar fra Line.

03/21        Penger fra salg av tomter
på området Emma Hjorth – del 2

Vedtak:      Lars Ole tar opp saken med Vibeke Kristiansen.

01/22        Nye medlemmer i RGB
Morten som jobber på Vinkel-gården sammen med Gro

kan tenke seg å komme på besøk i RGB. 
Han er velkommen.

Vedtak:      Lars Ole følger opp denne saken.

03/22     Støtte-kontakt
Erik hadde med et brev fra kommunen

hvor det står at de vurderer å avslutte
vedtaket hans om støtte-kontakt
som han har hatt i veldig mange år.

Vi har sendt e-post til Marit Åberg med spørsmål om
mer informasjon om støtte-kontakt-ordningen. 

                   Vi har også invitert henne til å komme på neste SAR-møte
og fortelle om støtte-kontakt-ordningen.

Vedtak:      Venter på svar.

  Godkjenning av referat nummer 531

Referatet ble godkjent.

   Saks-liste for neste møte

Delt ut på møtet.

 

 

       EVENTUELT

Intet spesielt.