Rådgivningsgruppen

Nr. 530 – Referat fra 11. oktober 2022

Referat fra 11. oktober 2022

Tilstede:                Cecilie Dahl, Merete Bjørke, Cora Galucio,

Gro Sjønnesen og Erik Songstad

Ikke tilstede:      

Møte-leder:          Erik Songstad
Tilretteleggere:
Lars Ole Bolneset

         Sted:                   Emma Hjorthsvei 74

         Tidspunkt:         Kl. 09.00 til kl. 15.00

Besøk:               Marita Grøtter Raaholt

fra Utvikling og digitalisering kl. 12.30

Neste møte:       25. oktober SAR

Vedlegg:            Ingen

 

 

 

         Informasjon fra andre møter og konferanser

Lars Ole har vært på møte med tilretteleggere
fra flere andre kommuner i Lillestrøm i går.

Det kom fra Lillestrøm, Drammen, Gjøvik, Bærum, Peder Morset folkehøgskole, NAKU og USHT Nord Trøndelag.

 

Vi så igjennom referat fra samlingen.
Det er ikke lett lest, men vi er enige i det som står skrevet.


          Avis-utklipp og andre nyheter

Gro hadde med «Oslo for alle»
som er et program for NFUs arbeid i Oslo.
        

 

    Beskjeder og informasjon
Lars Ole fortalte litt om husråd-pakka.
VI så også på den første av 4 filmer.

               

 

 

      @   E-post

                   Ingen ny e-psot siden sist.

 

 

 

Internett, hjemmeside og Facebook            

 Sett på video-opptaket fra Cato Ellingsens tale på Stortinget.

 

 

Brukerrådsarbeid -”Alt om oss, med oss”

bruker-rådsarbeid i Bærum kommune – SAR


BA-rådet, Sentralt brukerråd og andre råd

 

 

Saker til SAR:

Se på hjemmesiden under Saker vi jobber med.
Vi har oppdatert sidene med referater og saksliste.

 

Tema-kveld om IP og BPA

Fortsetter planleggingen denne høsten.

 

Penger fra tomtesalg på Emma Hjorth
Det blir en ny runde til høsten
med nye forslag til hva pengene kan brukes til.

Det står ca. kr. 16 000 000 / 16 millioner igjen på kontoen.

 

Forslaget og basseng-bading og sykkel kan tas ut,
fordi det allerede er i orden.

 

 

                   Nordisk paraply

Det er også startet et samarbeid med NFU,
for å få samlet utviklingshemmede i Norge.

 

 

 

 

 

 

SAKER
 

01/19         Veileder Helsedirektoratet

Vedtak:     Fortsetter på neste møte.02/19        Tema-kveld om BPA og IP

 Vedtak:    Fortsetter saken denne høsten.

 


03/19         Politiker-stafetten 2020
             

Vedtak:      Har fortsatt ikke fått svar.


 

03/21        Penger fra salg av tomter
              på området Emma Hjorth – del 2


Vedtak:      Utsatt.

 

 

01/22        Nye medlemmer i RGB


Vedtak:      Utsatt.

 

 

 

 

 

02/22     Digital kompetanse

Vi fikk besøk av Marita og Zaneta
som jobber i Bærum kommune
med utvikling og digitalisering.

Marita startet med å fortelle kort
om det vi snakket om på SAR for 14 dager siden.

De ønsker å gjøre livet enklere for innbyggerne i kommunen
når det gjelder bruk av data-maskin, nett-brett
og smart-telefon.

Marita stilte oss spørsmål,
som hva vi bruker av digitale hjelpe-midler,
hvilke apper vi bruker
og hvem vi får hjelp av hvis vi trenger det.

Marita og Zaneta skal lage en rapport til politikerne
og forslå hva kommunen kan gjøre
for å øke innbyggernes digitale kompetanse.

 

 

  Godkjenning av referat nummer 530

Referatet ble godkjent.

 

 

   Saks-liste for neste møte

Delt ut på møtet.

 

 

       EVENTUELT

Intet spesielt.