Rådgivningsgruppen

Nr. 529 – Referat fra 13. september 2022

Referat fra 13. september 2022

Tilstede:                Cecilie Dahl, Merete Bjørke, Cora Galucio,

Gro Sjønnesen og Erik Songstad

Ikke tilstede:

Møte-leder:          Cecilie Dahl
Tilretteleggere:
Lars Ole Bolneset

         Sted:                   Emma Hjorthsvei 74

         Tidspunkt:         Kl. 09.00 til kl. 15.00

Besøk:               Tilretteleggere 13.30 – 14.30

Neste møte:       27. september SAR

Vedlegg:            Ingen

 

 

 

Informasjon fra andre møter og konferanser

Ingen andre møter eller konferanser.
Avis-utklipp og andre nyheter

Sett på video-innslag fra Drammen kommunes arbeid
med FN-konvensjonen.
 

Beskjeder og informasjon
Vibeke Kristiansen er ansatt som ny kommunalsjef,
skal overta for Eivind (Heidi) 1. oktober.

 

 

@   E-post

Vi har sendt e-post til Dagny
for å spørre om hun kan komme innom på neste møte.

Har også spurt Stine fra Sentralt brukerråd.

 

 

 

 

Internett, hjemmeside og Facebook

SOR skriver om ny utdannelse
for mennesker med utviklingshemming.

11 studenter skal starte på VID sine utdanningssteder
i Stavanger og Oslo
Dette er Norges første høyere utdanning
spesielt tilrettelagt for utviklingshemmede
.

 

 

 

Brukerrådsarbeid -”Alt om oss, med oss”

bruker-rådsarbeid i Bærum kommune – SAR

Vi hadde et fint teams-møte med tilretteleggere i dag.

Det var med 3 tilretteleggere,
nemlig Kristin fra Åsbråtan, Caroline fra Stabekk/Sandvika
og Marie fra Høvik avlastning.

 

Vi gikk igjennom sakslisten til neste SAR-møte 27. september.

Slik at de kan ta det opp på husmøter og brukerrådsmøte.
 

BA-rådet, Sentralt brukerråd og andre råd

Neste møte er 15. september på møterom Rud.
 

Saker til SAR:

Se på hjemmesiden under Saker vi jobber med.
Vi har oppdatert sidene med referater og saksliste.

 

Tema-kveld om IP og BPA

Fortsetter planleggingen denne høsten.

 

Penger fra tomtesalg på Emma Hjorth
Det blir en ny runde til høsten
med nye forslag til hva pengene kan brukes til.

Det står ca. kr. 16 000 000 / 16 millioner igjen på kontoen.

 

Forslaget og basseng-bading og sykkel kan tas ut,
fordi det allerede er i orden.

 

 

Nordisk paraply

Det jobbes med en egen hjemmeside
for den Nordiske paraplyen.

 

Det er også startet et samarbeid med NFU,
for å få samlet utviklingshemmede i Norge.

 

 

SAKER

01/19         Veileder Helsedirektoratet
Fortalte tilretteleggerne om forslaget.

De syntes det var et godt forslag.

De lurte på om ikke den lettleste veilederen
også kunne brukes til personalet?

Vedtak:     Fortsetter på neste møte.

 

02/19        Tema-kveld om BPA og IP
Vedtak:    Fortsetter saken denne høsten.
 

03/19         Politiker-stafetten 2020
Har sendt e-post til Line i Arbeiderpartiet.

Vedtak:      Har fortsatt ikke fått svar.

 

03/21        Penger fra salg av tomter
på området Emma Hjorth – del 2

Vedtak:      Utsatt.
 

 

01/22        Nye medlemmer i RGB

Vedtak:      Utsatt.

 

 

Godkjenning av referat nummer 529

Referatet ble godkjent.

 

 

Saks-liste for neste møte

Delt ut på møtet.

 

 

       EVENTUELT

Intet spesielt.