Rådgivningsgruppen

Nr. 528 – Referat fra 30. august 2022

Referat fra 30. august 2022

Tilstede:                     Cecilie Dahl, Merete Bjørke, Cora Galucio,

Gro Sjønnesen og Erik Songstad

Ikke tilstede:

Møte-leder:             Cora Galucio

Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset

         Sted:                   Emma Hjorthsvei 74

         Tidspunkt:         Kl. 09.00 til kl. 15.00

Besøk:

Neste møte:       13. september

Vedlegg:            Ingen

 

 

Informasjon fra andre møter og konferanser

Merete og Cecilie har vært på høstens første møte
i sentralt brukerråd i går.

 

Avis-utklipp og andre nyheter

Ingen avis-utklipp eller andre nyheter.
Beskjeder og informasjon

Asker skal starte med brukerråd neste år.

Da trenger de sikkert hjelp av oss.

 

@   E-post

Sent e-post til Lina i Arbeiderpartiet om politiker-stafetten.

 

Internett, hjemmeside og Facebook

NAKU har skrevet om å starte brukerråd.

 

 

 

 

 

 

Brukerrådsarbeid -”Alt om oss, med oss”

bruker-rådsarbeid i Bærum kommune – SAR

Neste møte i SAR er 27. september.
 

BA-rådet, Sentralt brukerråd og andre råd

Neste møte er 15. september på møterom Rud.
 

Saker til SAR:

Se på hjemmesiden under Saker vi jobber med.
Vi har oppdatert sidene med referater og saksliste.

 

Tema-kveld om IP og BPA

Fortsetter planleggingen denne høsten.

 

 

Penger fra tomtesalg på Emma Hjorth
Det blir en ny runde til høsten
med nye forslag til hva pengene kan brukes til.

Det står ca. kr. 16 000 000 igjen på kontoen.

 

Forslaget og basseng-bading og sykkel kan tas ut,
fordi det allerede er i orden.

 

 

Nordisk paraply

Det jobbes med en egen hjemmeside
for den Nordiske paraplyen.

 

 

 

 

 

 

 

 

SAKER

01/19            Veileder Helsedirektoratet
Vi har tenkt å lage et forslag til hvordan den lettleste veilederen

kan brukes på husmøter/råd

Vedtak:     Fortsetter med gjennomgang på møtene

 

02/19        Tema-kveld om BPA og IP
Vedtak:     Fortsetter saken denne høsten.

03/19            Politiker-stafetten 2020
Har sendt e-post til Line i Arbeiderpartiet.

Vedtak:        Fortsetter med saken.

03/21          Penger fra salg av tomter
på området Emma Hjorth – del 2

Vedtak:        Utsatt.
 

Godkjenning av referat nummer 528

Referatet ble godkjent.

 

 

Saks-liste for neste møte

Delt ut på møtet.

 

 

       EVENTUELT

Intet spesielt.