Rådgivningsgruppen

Nr. 527 – Referat fra 16. august 2022

Referat fra 16. august 2022

Tilstede:                     Cecilie Dahl, Merete Bjørke, Cora Galucio

og Erik Songstad

Ikke tilstede:         Gro Sjønnesen

Møte-leder:             Merete Bjørke

Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset

         Sted:                   Emma Hjorthsvei 74

         Tidspunkt:         Kl. 09.00 til kl. 14.30

Besøk:

Neste møte:       30. august

Vedlegg:            Ingen

 

 

Informasjon fra andre møter og konferanser

Ingen møter på grunn av sommer-ferie.

 

Avis-utklipp og andre nyheter

Ingen avis-utklipp eller andre nyheter.
Beskjeder og informasjon

Vi lager møteplan for høsten
og henger en opp på døren til møte-rommet.

 

@   E-post

Kopi av e-post sendt til

 

Internett, hjemmeside og Facebook

Vi har sett på et par innslag fra Arendals-uka på nettet.

«Overgang fra skole til ordinært arbeidsliv
for personer med utviklingshemming»
og «Retten til å velge hvor en vil bo
– ikke for utviklingshemmede».

 

 

 

Brukerrådsarbeid -”Alt om oss, med oss”

bruker-rådsarbeid i Bærum kommune – SAR

Neste møte i SAR er 27. september.
 

BA-rådet, Sentralt brukerråd og andre råd

Neste møte er 29. august.
 

Saker til SAR:

Se på hjemmesiden under Saker vi jobber med.

Tema-kveld om IP og BPA

Fortsetter planleggingen denne høsten.

 

 

Penger fra tomtesalg på Emma Hjorth
Det blir en ny runde til høsten
med nye forslag til hva pengene kan brukes til.

Det står ca. kr. 16 000 000 igjen på kontoen.

 

Forslaget og basseng-bading og sykkel kan tas ut,
fordi det allerede er i orden.

 

 

Nordisk paraply

Det jobbes med en egen hjemmeside
for den Nordiske paraplyen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAKER

01/19            Veileder Helsedirektoratet
Vi har tenkt å lage et forslag til hvordan den lettleste veilederen

kan brukes på husmøter/råd

 

Vedtak:     Fortsetter med gjennomgang på møtene

 

02/19        Tema-kveld om BPA og IP
Vi har sett på de lysbildene som er klare.

Har også sett på noen lysbilder Lars Ole har laget.
Vedtak:     Fortsetter saken denne høsten.

03/19            Politiker-stafetten 2020
Vi venter på svar fra Rødt.

Vedtak:        Fortsetter med saken.

05/19            Skjema for «Tilbakemelding på kvalitet»
Skjemaet er lagt ut og saken tas opp på SAR.

Vedtak:        Tas opp på SAR
 

03/21          Penger fra salg av tomter
på området Emma Hjorth – del 2

Vedtak:        Utsatt til høsten.
 

 

 

 

Godkjenning av referat nummer 527

Referatet ble godkjent.

 

 

Saks-liste for neste møte

Delt ut på møtet.

 

 

       EVENTUELT

 

Finne flere medlemmer,
Cecilie foreslår at vi drar til Bærum arbeidssenter,
til Arba og Aurora.  Vi drar i august/september.

Ta opp med Eivind om det er mulig
å ha en ny runde med «Bruker spør bruker».

 

Vi har sett på samtale-verktøyet som RHABU
har laget for barn og unge som skal utredes for utviklingshemming.
De fleste bildene var lett å forstå,
men noe av teksten var litt vanskelig å forstå.
Lars Ole gir tilbakemelding til RHABU.