Rådgivningsgruppen

Nr. 526 – Referat fra 10. mai 2022

Referat fra 10. mai 2022

Tilstede:                     Gro Sjønnesen, Frøydis Jakobsen, Cecilie Dahl,
Merete Bjørke, Cora Galucio og Erik Songstad

Ikke tilstede:

Møte-leder:             Cora Galucio

Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset

         Sted:                   Emma Hjorthsvei 74

         Tidspunkt:         Kl. 09.00 til kl. 15.00

Besøk:                Tilretteleggere kl. 13.30 til 14.30

Neste møte:       24. mai (SAR)

Vedlegg:            Ingen

 

 

Informasjon fra andre møter og konferanser

Merete har vært Sentralt brukerråd.

 

Avis-utklipp og andre nyheter

Gro og Erik har med siste nummer av «Samfunn for alle».

Der står det om John-Harald og lettlest veileder.
Beskjeder og informasjon

Vi skal en tur gjeste-huset
og være med på ny-åpning og spise kake.

 

@   E-post

Vi har fått e-post fra Kai som forteller
om at det ikke blir noe ferie-tilbud
for utviklingshemmede denne sommeren.
Vi lurer på hva vi kan gjøre for å få det tilbake.

 

E-post fra Karin om at hun ikke kan komme på møtet i dag.

 

 

Internett, hjemmeside og Facebook

Hammerfest kommune har ferie-turer for utviklingshemmede
til syden hvert år.

Asker har også et tilbud.

 

Brukerrådsarbeid -”Alt om oss, med oss”

bruker-rådsarbeid i Bærum kommune – SAR

Neste møte i SAR er 24. mai.
Vi hadde et fint samarbeids-møte med 3 av tilretteleggerne.

Vi snakket om sakslisten til SAR-møtet
og svarte på spørsmål.

 

BA-rådet, Sentralt brukerråd og andre råd

Venter på referat fra Bente.
Saker til SAR:

Se på hjemmesiden under Saker vi jobber med.

Tema-kveld om IP og BPA

Frøydis har spurt Gry om hun kan tenke seg å være med
å fortelle om BPA på tema-kvelden.

Gry ville gjerne være med.

Vi må avtale nærmere etter sommeren.

 

 

Penger fra tomtesalg på Emma Hjorth
Dette er utsatt til neste SAR-møte som er 24. mai.

Vi har laget en egen liste over prosjektene
som vises til på sakslisten.

 

Det blir en ny runde til høsten
med nye forslag til hva pengene kan brukes til.

Det står ca. kr. 16 000 000 igjen på kontoen.

 

Forslaget og basseng-bading og sykkel kan tas ut,
fordi det allerede er i orden.

 

 

Nordisk paraply

Det jobbes med en egen hjemmeside
for den Nordiske paraplyen.

 

SAKER

01/19            Veileder Helsedirektoratet
Vi har tenkt å lage et forslag til hvordan den lettleste veilederen

kan brukes på husmøter/råd.

Vi så nærmere på hva det er skrevet om ferie.

Det står under Kap. 3
Kommunen skal legge til rette for
at personer med utviklingshemming
kan ha en aktiv og meningsfylt tilværelse.

Vedtak:     Tar det opp på SAR i mai hvis vi får tid.
Som sak til eventuelt.

02/19        Tema-kveld om BPA og IP
Vi har sett på de lysbildene som er klare.

Har også sett på noen lysbilder Lars Ole har laget.
Vedtak:     Fortsetter saken til høsten.

03/19            Politiker-stafetten 2020
Vi venter på svar fra Rødt.

Vedtak:        Fortsetter med saken.

05/19            Skjema for «Tilbakemelding på kvalitet»
Skjemaet er lagt ut og saken tas opp på SAR.

Vedtak:        Tas opp på SAR
03/21          Penger fra salg av tomter
på området Emma Hjorth – del 2

Vedtak:        Utsatt til høsten.
Godkjenning av referat nummer 526

Referatet ble godkjent.

 

 

Saks-liste for neste møte

Delt ut på møtet.

 

 

       EVENTUELT

 

Finne flere medlemmer,
Cecilie foreslår at vi drar til Bærum arbeidssenter,
til Arba og Aurora.  Vi drar i august.

Invitasjon til sommer-avslutning.

Vi ønsker å invitere Heidi og Bente, samt flere andre.

 

Ta opp med Eivind om det er mulig
å ha en ny runde med «Bruker spør bruker».